Narodowe Archiwum Cyfrowe weszło w pierwszą fazę realizacji

Nie tak dawno opisywaliśmy inicjatywę Narodowego Archiwum Cyfrowego jako projektu open source. Rafał Magryś z NAC udostępnił nam więcej informacji na ten temat:

Narodowe Archiwum Cyfrowe weszło w pierwsze stadium tworzenia i powstanie z przekształcenia obecnego Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM), które przechowuje zbiory audio-wizualne.

Podstawowym zadaniem NAC będzie stopniowa cyfryzacja narodowego zasobu archiwalnego. Dlatego rozpoczęto projekt masowej digitalizacji materiałów tradycyjnych oraz prace związane z gromadzeniem „dokumentów elektronicznych”. W tej chwili koncentrujemy się budowie platformy do udostępnienia możliwie największej ilość informacji i materiałów archiwalnych on-line oraz ich długotrwałego zabezpieczania – mówi dr Nikodem Bończa Tomaszewski, dyrektor ADM kierujący pracami związanymi z powstaniem NAC.

ifar.jpgTrwają prace nad integracją z NAC funkcjonującego prototypu Archiwum Dokumentów Elektronicznych oraz uruchomieniem w ramach NAC cyfrowego Archiwum Audio-Wizualnego (jeszcze w tym roku udostępnionych zostanie on-line kilkadziesiąt tysięcy najciekawszych fotografii ze zbiorów ADM).

Ruszył także nowe projekty ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) i SeDAn (System Digitalizacji Archiwalnej). Ich tworzenie chcemy w najszerszym możliwym zakresie oprzeć na idei oprogramowania otwartego, tak żeby z tych systemów skorzystały bezpłatnie nie tylko archiwa państwowe, ale także inne instytucje, które prowadzą archiwa – zauważa Bończa Tomaszewski.

Rafał Magryś, odpowiedzialny za tworzeniem systemów informatycznych NAC, podkreśla, że skala projektowanych systemów, zakładane tempo prac oraz idea otwartego oprogramowania sprawiają, że do współpracy chcemy zaprosić także programistów, którzy rozwijaliby poszczególne elementy na zasadach „open source”.

Do tej pory żadna instytucja państwowa nie próbowała oprzeć swoich działań na rozwiązaniach otwartych na taką skalę. Dlatego projekt ma charakter w dużej mierze pionierski. Jego realizacja będzie sprawdzianem siły polskich środowisk wspierających idee „otwartego oprogramowania”, który może zdeterminować stosunek administracji państwowej do „open source” w nadchodzących latach. Podstawowe zadania dla systemów informatycznych NAC zostaną przedstawione środowisku „open source” w czasie tegorocznej „Jesieni linuksowej”.

Więcej o archiwach państwowych: www.archiwa.gov.pl oraz na www.ifar.lublin.ap.gov.pl.