Internetowa Bibliografia Historii Polskiej

125 tys. rekordów przeszukuje internetowy system Bibliografii Historii Polskiej. To nowe, wartościowe narzędzie dla polskich historyków.

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005. Jak informuje IPN, baza w najbliższym czasie zostanie uzupełniona o rocznik 2006 i roczniki 1988–1989. W roku przyszłym (2009) planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987 oraz uzupełnienie bazy o rocznik 2007.

Bieżąca „Bibliografia Historii Polskiej” rejestruje druki zwarte i artykuły dotyczące historii Polski w jej historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii. Jest jedną z najstarszych narodowych bibliografii historii, jej początki sięgają 1901 roku, a w obecnym kształcie jest od ponad pięćdziesięciu lat przygotowywana w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Krakowie.

Corocznie drukiem ukazuje się tom zawierający około 8000 opisów bibliograficznych, zestawionych w układzie tematycznym lub według działów chronologicznych. Oprócz dzieł dotyczących poszczególnych zagadnień, wydarzeń czy okresów historii Polski, do bibliografii trafiają prace poświęcone organizacji nauk historycznych, metodologii, historii historiografii, dydaktyce i popularyzacji historii, archiwom, bibliotekom, muzeom, konferencjom i wystawom historycznym, poszczególnym naukom pomocniczym historii. Opracowania obejmujące więcej niż jeden okres, na które podzielona jest chronologiczna część bibliografii, umieszczone są w dziale dotyczącym poszczególnych dziedzin i zagadnień (np. historia nauki, historia języka, historia prasy, radia i telewizji, historia teatru i filmu, zagadnienia kultury materialnej, zagadnienia historii wojskowej, biografie, dzieje poszczególnych regionów i miejscowości).

Dostępna obecnie baza obejmuje roczniki „Bibliografii…” za lata 1990–2005 i liczy około 125000 rekordów. Projekt zrealizowany został w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii PAN.

bibliografia.ipn.gov.pl