Project Information Literacy – jak studenci korzystają z cyfrowych źródeł wiedzy?

Przygotowany w ramach Project Information Literacy raport What Today’s College Students Say about Conducting Research in the Digital Age dostępny jest już do ściągnięcia ze stron projectinfolit.org.

Badanie oparte o rozmowy z 11 grupami studentów z amerykańskich collegów i uniwersytetów miało pokazać, w jaki sposób korzystają oni z zasobów i narzędzi cyfrowych w swojej pracy naukowej.

Okazuje się, że no matter where students are enrolled, no matter what information resources they may have at their disposal, and no matter how much time they have…Research seems to be far more difficult to conduct in the digital age than it did in previous times. Z raportu winika, że studenci mają wyraźne kłopoty z nadmiarem informacji . Widoczny jest także brak umiejętności wyboru odpowiednich danych z olbrzymich zasobów wiedzy – stąd choćby problemy ze zdefiniowaniem własnego tematu do pracy semestralnej.

W ramach badania zdefiniowano dwa schematy wyszukiwania i porządkowania wiedzy oraz prowadzenia naukowego researchu. Pierwszy określony został jako everyday life researchpersonal and having no deadline set by someone else, unlike course-related research. Drugą kategorią researchów były oczywiście działania związane z przygotowywaniem prac w ramach poszczególnych przedmiotów i studiów, kursów, seminariów.

Do codziennego poruszania się w rzeczywistości nadmiaru informacji studenci korzystają z Google, blogów i Wikipedii. Nie ma tu miejsca na akademickie czasopisma czy biblioteki naukowe. W przypadku course-related research studenci odczuwają frustrację związaną z brakiem wyraźnie oznaczonego zakresu tematycznego badań, mają też problemy z wyborem odpowiednich źródeł, często nie potrafią odnaleźć na bibliotecznej półce odpowiedniej książki. Wspólnym problemem w obu przypadkach jest nadmiar informacji, który demotywować może szczególnie w kontekście pracy naukowej (im wiesz więcej, tym wiesz mniej).

Popularność Wikipedii w obu rodzajach researchów opierać się może na jej encyklopedycznym charakterze. Informacje w niej prezentowane mogą być traktowane jako podstawowy schemat wiedzy na temat określonego pojęcia, pewnego rodzaju wstęp do dalszego poszukiwania. Co ciekawe, schemat ten dotyczy także językowych podstaw poszczególnych pojęć – (Wikipedia uses “good English” that is written by “real people” and that is easily understood ).

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie projectinfolit.org. Podsumowanie wyników tej analizy znaleźć można także na blogu ACRL – Association of College and Research Libraries.