Śląskie Archiwum Historii Mówionej

Archiwum Historii Mówionej to internetowa inicjatywa realizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

ahm

Celem naszego projektu jest stworzenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej www.e-historie.pl oraz podniesienie świadomości historycznej wśród młodych ludzi zainteresowanych dziejami całego Śląska. Projekt polega na przeprowadzeniu wywiadów ze świadkami czasu – rodzimymi mieszkańcami regionu – i umieszczeniu tych wywiadów na portalu internetowym www.e-historie.pl. Wywiady będą przeprowadzać młodzi ludzie w wieku 16-25 lat, którzy interesują się historią Śląska.

Termin zgłoszeń do projektu upłynął już 31 lipca.

Strona domowa projektu: www.e-historie.pl
Zob. też: Audiohistoria.pl – archiwum historii mówionej