Historia i internet: kurs online dla studentów historii

Zapraszamy studentów historii do uczestnictwa w internetowym kursie „Historia i internet”. Pierwszą odsłonę kursu, trwającą od początku grudnia do końca kwietnia, przeznaczono dla grupy 30 osób. Udział w kursie jest bezpłatny, zapewniamy wszystkie materiały.

cpt

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na nowe trendy w cyfrowej humanistyce i zaangażowanie studentów historii do samodzielnego rozwijania swoich internetowych zainteresowań. Internet to przestrzeń, którą twórczo wykorzystać można w badaniach i edukacji historycznej. Chcemy pokazać też, że stereotyp humanisty jako osoby nie radzącej sobie z nowymi technologiami powinien być zakwestionowany: dopóki nie robi tego uczelnia, potrzebne są oddolne inicjatywy takie jak nasza.

Uczestnicy kursu zapoznają się z m.in. z narzędziami internetowymi pomocnymi w pracy naukowej, publikowaniu badań czy realizacji projektów historycznych. Elementem kursu jest także prezentacja innowacyjnych przykładów aktywności internetowej muzeów i archiwów oraz przedstawienie głównych problemów związanych z definiowaniem i ochroną cyfrowego dziedzictwa. Idee otwartej edukacji i ruchu Open Access, koncepcje współpracy historyków ze społecznościami internetowymi oraz zagadnienia związane z upamiętnianiem historii w internecie to kolejne tematy poruszane w ramach tej inicjatywy.

Dla najaktywniejszych uczestników kursu przygotowaliśmy – we współpracy z portalem Histmag.org – nagrody książkowe. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz dostępny na stronie historiaimedia.org/kurs. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada.

Syllabus (zawierający szczegółową listę tematów i zestaw literatury) opracowany na potrzeby kursu po jego zakończeniu zostanie opublikowany na licencji Creative Commons.

Marcin Wilkowski, Maciej Rynarzewski