Zarchiwizuj to sam: Personal Archiving Day

W maju br. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych zaplanowała wydarzenie o nazwie Pass It On: Personal Archiving Day czyli Dzień Osobistego Archiwizowania. Specjaliści z Biblioteki Kongresu poprowadzą 10 maja warsztaty dotyczące zabezpieczania zarówno cyfrowych jak i tradycyjnych zdjęć, dokumentów czy nagrań audio i wideo.

Wydarzenie to wpisuje się w Perservation Week – zorganizowany po raz pierwszy w tym roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (ALA), Bibliotekę Kongresu, Instytut Muzeów i Usług Bibliotecznych (IMLS) oraz organizacje partnerskie narodowy tydzień zabezpieczania dziedzictwa kulturowego.

Pomysł na taką akcję narodził się już w 2005 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono pierwsze narodowe badanie kondycji zbiorów 30 tysięcy amerykańskich instytucji takich jak biblioteki, muzea, prywatne stowarzyszenia historyczne oraz repozytoria archeologiczne. Instytucje te w swoich zasobach mają obecnie ponad 4,8 mld różnego rodzaju dzieł, m.in 153 mln fotografii oraz 270 mln rzadkich książek, czasopism i magazynów.

Stworzono wtedy Heritage Health Index – wskaźnik kondycji amerykańskiego dziedzictwa kulturowego, w którym stwierdzono m.in., że

  • 80% instytucji nie posiada planu ewakuacji zbiorów na wypadek katastrofy ani pracowników przeszkolonych w procedurach zabezpieczania zbiorów w takich przypadkach. Nie są to tylko małe stowarzyszenia historyczne lub prywatne kolekcje – takiego planu nie ma 78% muzeów i bibliotek oraz 70% archiwów;
  • 2,6 mld obiektów o znaczeniu historycznym, kulturowym czy naukowym nie jest objęte żadnym planem ratunkowym na wypadek katastrofy
  • 26% instytucji nie ma żadnej kontroli nad warunkami, w jakich przechowywane są ich zbiory, a zasoby 59% instytucji przechowywane są w pomieszczeniach zbyt małych, aby zaplanować jakiekolwiek prawidłowe ich zabezpieczenie;
  • 59% instytucji przyznało, że ich zbiory uszkodzone są przez działanie światła, a 53% – przez działanie wilgoci.

Biblioteka Kongresu od dłuższego czasu w ramach programu narodowej strategii ochrony dziedzictwa cyfrowego propaguje samodzielne zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów. Przygotowana specjalnie dla małych instytucji oraz osób prywatnych strona Personal Archiving zawiera źródła i wskazówki dla osób, które chcą zająć się zabezpieczeniem własnych zbiorów, nie tylko tych ważnych dla przyszłych pokoleń, ale również rodzinnych zdjęć i filmów wideo.