Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej

Biblioteka Politechniki Krakowskiej serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej”. Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca 2011 roku w Krakowie i u podnóża Tatr.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz nowe modele publikowania otwierają przed bibliotekami szerokie możliwości w zakresie dostarczania wiedzy i kreowania sposobów komunikacji w nauce i edukacji. Zjawiska te przyczyniają się do obserwowanego na całym świecie rozwoju repozytoriów uczelnianych, instytucjonalnych, dziedzinowych oraz ich federacji. Przyświeca im idea zapewnienia powszechnego, nieograniczonego, trwałego dostępu do zasobów wiedzy – tak bliska również bibliotekom. Warto zadać pytanie, w jakim stopniu środowisko naukowe jest gotowe do zaakceptowania nowych form rozpowszechniania wiedzy, a także czy biblioteki naukowe są gotowe do podejmowania tych wyzwań?

Konferencja, w swoim założeniu, ma być spotkaniem naukowców – twórców informacji naukowej z bibliotekarzami – współtwórcami systemów otwartego dostępu do informacji.

Na konferencji zamierzamy podjąć następujące zagadnienia:
– Nowoczesne modele i formy komunikacji naukowej
– Open Access w komunikacji naukowej
– Organizacja i zarządzanie otwartymi zasobami wiedzy
– Repozytoria: pozyskiwanie zasobów (uwarunkowania prawne, polityki, licencje), oprogramowanie, wykorzystanie
– Tradycyjne formy publikowania a rozpowszechnianie otwartych zasobów w sieci
– Długoterminowa archiwizacja publikacji cyfrowych
– Biblioteki w procesie otwartego udostępniania wiedzy
– Społeczność w otwartej komunikacji – postawy i zachowania

Zgłoszenia referatów (streszczenia) przyjmowane są od 15 września do 15 grudnia.
Strona domowa konferencji: hps.biblos.pk.edu.pl/ozw2011

Grafika: CC-BY-NC-SA AJC1