Archiwum jako projekt – „poetyka” i „polityka” (foto)archiwum

Fundacja Archeologia Fotografii w dniach 13-14 maja 2011 w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie organizuje interdyscyplinarną konferencję poświęconą problemom oraz teorii/krytyce archiwum i archiwizacji fotografii. Konferencja odbywa się w ramach projektu „FotoRejestr”. W obliczu „zwrotu archiwalnego”, który dokonał się na przestrzeni ostatnich 15 lat wydaje się niezbędne, aby tu, w Europie Środkowo-Wschodniej, postawić sobie kluczowe pytania o rolę archiwum fotograficznego – nie tylko dla nauk humanistycznych, lecz także dla praktyki artystycznej czy też politycznej – o perspektywy, jakie otwiera i ewentualne zagrożenia, które tworzy.

Przedmiotem obrad będą takie problemy jak „totalność/fragmentaryczność archiwum”, „pamięć, historia i kwestia technologii”, „perspektywa instytucjonalna – problemy gromadzenia, opracowywania i upubliczniania zbiorów”, oraz dwa tematy nadrzędne, „poetyka/polityka archiwum” i „archiwum święte/nieświęte – archiwum sekretne/publiczne”, mające podnieść kluczowe kwestie archiwum jako metafory i praktyki politycznej oraz dostępności archiwów w czasach digitalizacji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło grono znakomitych badaczy oraz artystów i artystek, takich jak Ariella Azoulay, Tomasz Basiuk, Wolfgang Ernst, Andre Gunthert, Ewa Klekot, Iwona Kurz, Harald Østgaard Lund, Lucia Nimcova, Natasa Petresin-Bachelez, Helen Petrovsky, Karol Radziszewski, Sven Spieker, John Tagg, Nina Lager Vestberg, Wojciech Wilczyk, Akram Zaatari, oraz przedstawiciele instytucji takich jak American Photography Archives Group, Centrum Pompidou, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Dom Spotkań z Historią, Norsk Teknisk Museum, Open Society Archives, Langhans Gallery, a także Fundacja Archeologia Fotografii.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, biogramami uczestnikówabstraktami ich wystąpień.

Zapisy na konferencję trwają do 9 maja 2011. Prosimy kierować je do biura organizacyjnego konferencji. W zgłoszeniu prosimy podać: Imię i Nazwisko, zawód/funkcję/tytuł naukowy/afiliację instytucjonalną, adres e-mail.

Kurator konferencji:
Krzysztof Pijarski (Uniwersytet Warszawski), kpijarski@uw.edu.pl

Organizator konferencji:
Fundacja Archeologia Fotografii, www.archeologiafotografii.pl

Biuro konferencji:
Piotr Słodkowski (Uniwersytet Warszawski), piotr.slodkowski1@gmail.com

Konferencja odbywa się w ramach projektu FotoRejestr finansowanego przez: Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Partnerzy projektu:
Norsk Teknisk Museum, Dom Spotkań z Historią, Narodowe Archiwum Cyfrowe