Babin 2.0: o cyfrowej humanistyce w zagranicznych czasopismach naukowych

BABIN 2.0 to blog tworzony przez pracowników Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej. Znaleźć w nim można streszczenia artykułów dotyczących cyfrowej humanistyki, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa publikowanych aktualnie w zagranicznych czasopismach naukowych. Wyjściowa baza czasopism to 150 tytułów w 6 językach wydawanych w ponad 20 krajach.

Blog funkcjonuje od czerwca tego roku i znaleźć na nim można już m.in. informacje o artykułach poruszających problem wpływu dostępnych online tekstów naukowych na czytelnictwo w świecie akademickim czy sposobów wykorzystywania blogów i forów internetowych w edukacji na poziomie uniwersyteckim. Na stronach Babin 2.0 dostępne jest także krótkie omówienie bardzo ciekawej analizy badającej podstawowe koncepty cyfrowej humanistyki:

Wg autorki, w dyskursie CF [cyfrowej humanistyki] dominują pragmatyczne kwestie dostępności i docierania do szerokiego odbiorcy, a zbiory cyfrowe traktowane są optymistycznie jako podstawowe zasoby poznawcze, zapewniające, dzięki re-kontekstualizacji i wizualizacji podstawowych tekstów źródłowych lepsze i głębsze ich doświadczanie (zwłaszcza w odniesieniu do materialności tych artefaktów) oraz skuteczniejsze metody wyszukiwania informacji, gwarantując tym samym demokratyzację procesów zdobywania wiedzy oraz postęp w nauce i społecznej edukacji.

Szkoda tylko, że dla wielu czytelników streszczenie na blogu pozostanie jedyną możliwą formą skorzystania z proponowanych tam artykułów ze względu na ograniczenia w dostępie do oryginalnych tekstów.

Bezpośredni link: BABIN 2.0