Myvimu.com – zasoby spoza instytucjonalnej digitalizacji

MyViMu.com to polski portal umożliwiający założenie wirtualnej prezentacji zbiorów i kolekcji. Pod koniec lipca w serwisie znajdowało się ponad 50 tys. cyfrowych eksponatów, zgromadzonych przez użytkowników – historyków obywatelskich badających lokalne dziedzictwo (np. zbiory Forum Miłośników Gostynina, Regionalne Muzeum Biebrzy Krzysztofa Kawęczyńskiego), kolekcjonerów, antykwariuszy. Na stronie przeglądać można m.in. militaria, fotografie archiwalne, pocztówki, znaczki, monety. Każdy kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania 
i pogrupowania ich w kolekcje oraz czytelnego oznaczenia praw do wykorzystania ich cyfrowych wizerunków (za pomocą licencji Creative Commons).

W organizowanych przez użytkowników MyViMu.com kolekcjach znaleźć można przedmioty, które z różnych względów nigdy nie staną się częścią poważnych instytucjonalnych programów digitalizacyjnych ani nie staną się elementem poważnych ekspozycji muzealnych (np. płyty gramofonowe, etykietki serkowe, naklejki). Z drugiej strony w pewien sposób świadczą one jednak o czasach i kulturze, w której powstały – o dominującej w niej modzie, mentalności – i jako takie przedstawiają pewną (choćby tylko estetyczną czy emocjonalną) wartość.

Infrastruktura MyViMu.com wymusza podstawowy rygor w opisywaniu poszczególnych artefaktów, początkujący użytkownicy znajdą na stronie podstawową pomoc związaną z organizacją własnych kolekcji.

MyViMu.com, podobnie jak kolekcjonerskie blogi czy fora historyczne poświęcone historii lokalnej eksploruje długi ogon zasobów historycznych, niedostrzeganych lub omijanych przez instytucje pamięci.

Jak pisze Melissa Terras w artykule Digital curiosities: resource creation via amateur digitization, entuzjastyczna digitalizacja prowadzona przez amatorów, fenomen wcześniej ignorowany przez specjalistów informacji, udostępnia online bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, dokumentujące obszary poza zasięgiem tradycyjnych instytucji. Amatorskie kolekcje internetowe często uzupełniają istniejące już profesjonalne repozytoria, stając się alternatywą przestrzenią dyskusji między entuzjastami. Według niej społeczności zintegrowane wokół tego typu inicjatyw stanowić mogą wzór dla instytucji pamięci, które mają dużo problemów w angażowaniu użytkowników w swoje internetowe działania. Polityka scan and dump powinna zostać zastąpiona otwartością na twórczą aktywność użytkowników.

Nie ma sensu traktować zbiorów w MyViMu.com jako repozytorium, z którego skorzystać będą mogli w swoich badaniach profesjonalni historycy, tym bardziej, że część zasobów publikowanych na stronie pochodzić może z innych serwisów. Jednak czytelne oznaczenie licencji każdego materiału pozwala na bezpieczne użycie go np. w edukacji szkolnej.

Na stronie: kartki pocztowe z kolekcji Pocztówki Artystyczne, CC-BY-SA