Największy zbiór opracowań o czeskiej heraldyce i genealogii

Jiří J.K. Nebeský ze współpracownikami stworzył największy zbiór on-line opracowań z zakresu czeskiej heraldyki i genealogii. Baza, licząca ponad 26 tysięcy zeskanowanych stron, może przydać się także polskim badaczom.

Jiří J.K. Nebeský, z zawodu grafik, z wykształcenia filolog czeski, genealogią i heraldyką zainteresował się w 1986 roku jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. Owocem tej wieloletniej pasji jest m.in. Prozatimní heraldická knihovna (można tłumaczyć nazwę jako Tymczasowa Biblioteka Heraldyczna), dostępna na stronach www.historie.hranet.cz/heraldika/.

Zeskanowano tam różnego rodzaju bibliografie, stare opracowania czeskie i niemieckie, ale największym skarbem, jakim można odnaleźć na tej witrynie, są czeskie czasopisma z zakresu genealogii i heraldyki, praktycznie niedostępne w Polsce. Większość artykułów to szczegółowe studia przypadków – mnóstwo tu historii poszczególnych rodzin czy tekstów o losach danej pieczęci. Mają dużą wartość głównie dla badaczy zajmujących się danych regionem. Z mojej perspektywy, osoby zajmującej się historią Śląska Cieszyńskiego, prawdziwym odkryciem było dotarcie do artykułu Vincenca Praska Staré rody na Těšínsku opublikowanym w 1946 roku na łamach ołomunieckiego czasopisma „Rodokmen”.

Można znaleźć też polskie akcenty, jak artykuł o uczestniku powstania styczniowego, poruczniku Sewerynie Paprzycy-Świeżawskim, czy teksty wybitnych genealogów związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu: Kazimierza JasińskiegoJanusza Bieniaka.

Genealogia to obecnie najpopularniejszy przejaw zainteresowania przeszłością i digitalizacja materiałów związanych z tą nauką pomocniczą historii interesuje szerokie grono poszukiwaczy przodków. Czechy są dobrym przykładem, jak digitalizacja oddolna stanowi uzupełnienie tej instytucjonalnej.