Czas Gentelmanów jako model bloga historycznego

Gdyby polskie uczelnie były w jakikolwiek sposób zainteresowane promowaniem okołonaukowego blogowania historycznego, to na (wciąż hipotetycznych) zajęciach ze studentami jako pozytywny przykład tego typu inicjatywy analizować analizować można by było treść bloga Czas Gentelmanów autorstwa Łukasza Kielbana, doktoranta z UAM.

Czas Gentelmanów to blog poświęcony dziejom męskości rozumianej tu jako konstrukt kulturowy i społeczny, który podglądać można z perspektywy dnia codziennego, obyczajów, form towarzyskich i relacji rodzinnych, mody czy humoru. Autor w publikowanych wpisach koncentruje się przede wszystkim na okresie międzywojennym, chociaż nie brak odwołań również do wydarzeń czy problemów z czasów wcześniejszych lub późniejszych. Definiowanie tytułowego gentelmena przez rozmaite kulturowe, społeczne czy nawet prawne (kodeksy honorowe) instytucje jest okazją do pokazywania rozmaitych modeli męskości i ich historycznej ewolucji.

Blog ten powstał jako odprysk moich badań nad historią męskości. Każda praca naukowa musi być siłą rzeczy ograniczona tematycznie by była spójna i treściwa. Nie trudno sobie jednak wyobrazić, że jeśli temat jest niezwykle ciekawy, a badacz nim zafascynowany, pojawiają się tuziny spraw, wątków i przemyśleń, które w świecie nauki nie znajdują ujścia. Jest jednak szansa, że zainteresują czytelnika szukającego lekkiej, nie obarczonej stertami faktów, nazwisk i dat, wiedzy o naszych przodkach.

Blog historyczny jako miejsce na marginalia pracy naukowej, przestrzeń, w której znaleźć się mogą wątki i materiały, na które nie ma miejsca w akademickich publikacjach? Dlaczego nie – ostatecznie blogowanie naukowe nie musi sprowadzać się wyłącznie do recenzowania artykułów w systemach takich jak Research Blogging czy publikowania tekstów wystąpień z konferencji naukowych, w których brało się udział. Łukasza Kielbana opowiadanie o historiach męskości ma szansę trafić do czytelników spoza środowiska akademickiego nie tylko dlatego, że nie pisze on o polityce (podtytuł bloga to Historia mężczyzn z dala od wielkiej polityki), ale również dlatego, że używa czytelnego języka, o który czasem trudno w pisaniu na temat gender.

Pojęcie internetu ukrytego (hidden Web) opisuje te zasoby globalnej Sieci, które nie są indeksowane przez popularne wyszukiwarki i jako takie pozostają poza zasięgiem większości internautów. Mogą to być na przykład rekordy w bazach danych, ale też treść stron digitalizowanych archiwalnych czasopism, które w procesie remediacji nie zostały OCR-owane czy zasoby uczelnianych serwerów, dostępne tylko dla osób korzystających z lokalnej sieci. Chociaż nie wszystkie tego typu materiały mogą i powinny być widoczne w Google (choćby ze względu na ochronę praw autorskich), to na pewno część z nich może być swobodnie dostępna na zewnątrz. Blogi takie jak Czas Gentelmanów to dobry sposób na uzupełnianie merytorycznej oferty internetu o dokumenty i wiedzę, zamkniętą do tej pory w szufladach i na komputerach badaczy.

Użytkownicy Facebooka mogą polubić profil bloga Czas Gentelmanów w tym serwisie.