Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet (konferencja)

Krakowskie Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) zaprasza na konferencję Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet, która odbędzie się 17 i 18 kwietnia.

Nie jestem zbyt wielkim fanem pojęcia nauki 2.0 i uznaję je raczej za marketingowy slogan, pod którym mieści się wiele propozycji dobrych i złych strategii i rozwiązań. Na stronie konferencji można przeczytać, że termin Nauka 2.0, w proponowanym przez CITTRU rozumieniu, przedstawiany jest nieco szerzej od powszechnie przyjętej definicji. Problem w tym, że nie istnieje taka definicja, a sam termin (Science 2.0) to zarejestrowany w USA znak towarowy.

Rozumiem jednak, że konferencję o nowych formach komunikacji i możliwościach wykorzystania potencjału internetu w nauce łatwiej promować w mediach korzystając z takiej marketingowej konstrukcji.

Termin nauka 2.0 podczas krakowskiej konferencji odnosić się ma nie tylko do narzędzi internetowych, ale obejmuje także zestaw innych zjawisk (promocja i marketing, interdyscyplinarność, otwarty dostęp, kontakty z otoczeniem nauki), które mają wpływ na kondycję sektora wiedzy. W Polsce Naukę 2.0 należy rozumieć szerzej niż badania oparte o internet.

W programie konferencji na uwagę zasługują na pewno wystąpienia dotyczące idei otwartego dostępu do wyników badań naukowych czy te związane z tematem wizerunku nauki i naukowców w mediach i w społeczeństwie. Choćby dlatego – poza jakimikolwiek teoretycznymi dywagacjami na temat zasadności mówienia o nauce 2.0 – warto się tym wydarzeniem zainteresować.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacje o prelegentach, programie i miejscu obrad znajdują się na tej stronie. Uwaga: Ostateczny termin rejestracji to 15 marca (decyduje kolejność zgłoszeń).