Zamknięte archiwa publiczne TVP

Agnieszka Sosnowska na stronach Małej Kultury Współczesnej opublikowała bardzo interesujący tekst poświęcony archiwom polskiej telewizji publicznej. W archiwach TVP znajduje się dziś 115 tys. taśm filmowych, ponad 200 tys. analogowych taśm magnetowidowych i prawie 60 tys. taśm cyfrowych. Zbiory te są skatalogowane, jednak jakość opisów rekordów w katalogu nie jest najwyższa i generuje wiele problemów związanych z wyszukiwaniem. Jak pisze autorka:

Archiwa są tak pojemne, że nikt nie ma obecnie pełnej wiedzy o tym, co się w nich znajduje. Aktualny system katalogowania znacznie przewyższa standardy obowiązujące w latach 70. czy 80., a także – co istotne – inne słowa kluczowe przypasowuje się do materiałów dotyczących tych samych zjawisk. Obowiązuje więc tutaj raczej logika szczęśliwego trafu niż uporządkowanej kwerendy.

Agnieszka Sosnowska opisuje problemy w korzystaniu z archiwów TVP z perspektywy własnych kłopotów przy pozyskaniu materiałów audiowizualnych do Europejskiej Biblioteki Performansu Artystycznego – w tym projekcie uczestniczy Instytut Kultury Polskiej UW. Nie koncentruje się wyłącznie na kwestiach infrastruktury archiwum (katalog, dostęp do informacji itp.), podejmuje też ważny wątek związany z prawnoautorskim statusem zbiorów TVP oraz ich przejęciem i perspektywą udostępnienia online przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Do poczytania: Agnieszka Sosnowska: Zamknięte archiwa publiczne TVP. Relacja z researchu