Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: o nowej archiwistyce

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu i Sekcja Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zapraszają na IV konferencję z cyklu Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 grudnia, zgłoszenia do do 31 sierpnia (tkarchiwalne@gmail.com).

Wśród zaproponowanych przez organizatorów czterech głównych tematów spotkania pojawił się problem cyfrowego dziedzictwa:

Nowe źródła w nowych archiwach: Współczesna kultura to w dużym stopniu kultura multimediów. Oznacza to nie tylko zmianę technologiczną i związane z nią problemy dla funkcjonowania archiwum, ale ustanowienie nowej przestrzeni mentalnej. Jest to zatem także, a może przede wszystkim, nowy sposób myślenia o świecie, jego doświadczania i porządkowania. Nie zastępuje on dotychczasowej przestrzeni mentalnej zagospodarowanej przez druk. Ta koegzystencja stwarza dodatkowe problemy. W związku z powyższymi tendencjami we współczesnej kulturze można postawić następujące problemy: Kwestia wieczystego zachowania informacji zawartych w wielkich bazach elektronicznych. Zjawisko cyfrowego średniowiecza. Nowe podejście do problemu kształtowania zasobu archiwalnego. Archiwa filmowe i fotograficzne.

Wszelkie informacje o konferencji dostępne są na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.