Wikipedia Library: biblioteczne wsparcie dla Wikipedii

wiki

Nieufność środowiska bibliotekarzy wobec Wikipedii zaczyna się zmieniać. Dostrzega ono potencjał tej największej internetowej encyklopedii, która dla wielu studentów jest dziś ważnym źródłem wstępnych informacji na temat, którym chcą się zająć w ramach pracy pisanych podczas studiów.

Wikipedia Library to pomysł na wykorzystanie zasięgu Wikipedii i jej znaczenia w praktyce akademickiej do promowania zasobów bibliotek naukowych. Umożliwienie edytorom Wikipedii dostępu do płatnych zasobów bibliotek czy baz artykułów zwiększyć ma obecność w poszczególnych hasłach Wikipedii odnośników do wartościowych i uznawanych za wiarygodne źródeł naukowych. W ten sposób studenci poprzez wskazówki bibliograficzne znalezione on-line na Wikipedii mogą łatwo dotrzeć do oferty bibliotek i repozytoriów akademickich.

Projekt Librarypedia zainicjowano w 2010 roku. Firma Credo Reference zaoferowała wówczas opłacanie dostępu do płatnych zasobów bibliotek dla najaktywniejszych autorów artykułów Wikipedii. Do akcji przyłączyły się kolejne firmy, dzięki czemu uruchomiono kilka tysięcy kont użytkowników w takich bazach jak HighBeam, Questia, JSTOR czy Cochrane Library. Dla edytorów Wikipedii oznaczało to możliwość korzystania z wiarygodnych źródeł, które miały pomóc im ulepszać zasoby tej encyklopedii. Trzy lata później Wikimedia Foundation ufundowała grant, który ułatwić ma łączenie autorów artykułów z bibliotekami, otwartymi zasobami, płatnymi bazami danych, cyfrowymi narzędziami oraz ekspertami ze świata akademickiego. W tym celu przygotowano specjalny wikiportal, który koordynuje te działania oraz monitoruje ich przebieg i rezultaty (Wikipedia:TWL).

Do głównych celów projektu Librarypedia należy łączenie autorów artykułów z lokalnymi bibliotekami i dostępnymi zasobami, zapewnianie im wolnego dostępu do płatnych publikacji, baz danych, bibliotek, budowanie relacji pomiędzy autorami artykułów, bibliotekami i bibliotekarzami, ułatwianie prac edytorskich wikipedystom i pomaganie w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu źródeł, promowanie szerokiego wolnego dostępu do badań i promowanie działań na rzecz upowszechniania ich wyników.

Jednym z narzędzi do realizacji tych celów jest także program Wikipedia Visiting Scholars. Dzięki niemu autorzy haseł Wikipedii będą goszczeni przez uniwersytety oraz zyskają dostęp do ich zasobów. Umożliwi to także nawiązanie kontaktów z naukowcami i bibliotekarzami, co przełożyć się ma na podniesienie poziomu treści publikowanych w Wikipedii.

W ramach programu powstaną również cyfrowe narzędzia, mające wspierać pracę użytkowników, takie jak interfejsy biblioteczne, indeksy cytowań i strony internetowe. Fundacja Wikimedia przygotowała cały zestaw działań, który ma sprawić, że w przeciągu kilku lat związki między Wikipedią, bibliotekami i uniwersytetami zacieśnią się, a korzyści z tej współpracy będę mogli czerpać wszyscy.

Zob. też Librarypedia: The Future of Libraries and Wikipedia