Poradnik: jak promować zbiory cyfrowe instytucji GLAM?

Udostępniające swoje zbiory online biblioteki, galerie, archiwa i muzea korzystają z Facebooka i Twittera aby je promować oraz inspirować ich ponowne wykorzystanie, choćby w edukacji czy badaniach naukowych. Niestety, to zaangażowanie bywa czasem bezkrytyczne – do tego stopnia, że o niektórych zbiorach czy działaniach muzeum czy archiwum dowiedzieć się można wyłącznie na Facebooku lub Twitterze.

Praca nad efektywną obecnością instytucji dziedzictwa w mediach społecznościowych różnią się od pracy nad promocją marek czy komercyjnych produktów: inne są budżety na taką promocję, inny jest też charakter produktu i grupa docelowa. Dostępne szeroko poradniki promocji na Twitterze czy Facebooku nie zawsze odpowiadają potrzebom i możliwościom instytucji GLAM.

Tym bardziej polecić warto materiały edukacyjne przygotowane przez brytyjską organizację Jisc (dawniej Joint Information Systems Committee), specjalizującą się w upowszechnianiu wiedzy na temat skutecznego korzystania z ICT w uczeniu się, nauczaniu i praktyce badawczej. Przewodnik Using social media to promote your digital collections to wprowadzenie do najważniejszych zasad i technik promowania zbiorów cyfrowych online z wykorzystaniem mediów społecznościowych, blogowania, newsletterów oraz inicjatyw crowdsourcingowych. Autorzy opracowania przygotowali również krótkie streszczenie najważniejszych punktów poradnika:

Many digitised collections are not as ‘discoverable’ as they could be through the channels and devices most commonly accessed by users. Clearly this is a missed opportunity for collection owners as it reduces use and the potential impact on research and teaching that a digitised collection can have. Through a number of clear steps, learn to make your digitised collection more discoverable and easier to use by third parties. These should enhance discoverability within your own institution, and those that will help you extend the reach of your collection internationally.