5 tys. euro za pomysł na wykorzystanie zbiorów dziedzictwa kulinarnego

Europeana, agregując bardzo bogate, ale też bardzo zróżnicowane zbiory, podejmuje wysiłki, aby wspierać ich ponowne wykorzystanie za pomocą projektów tematycznych (jedną z takich inicjatyw jest opisywana już na HiM Europeana Fashion).

Obecnie do 20 grudnia zgłaszać można własne pomysły na narzędzia, portale, gry, aplikacje i inne kreatywne projekty bazujące na zbiorach Europeany dotyczących dziedzictwa kulinarnego.

Do konkursu przyjmowane będą zgłoszenia opisujące pomysły i strategie, projekty narzędzi, aplikacji i usług oraz propozycje prezentacji internetowych w interesujący sposób wykorzystujących zasoby Europeany. Zgłaszany projekt należy opisać (w tekście o objętości do 20 tys. znaków), przy czym należy zwrócić uwagę na odpowiednie przedstawienie tego, jakie konkretnie treści zostaną użyte i w jaki sposób aplikacja lub usługa korzystać będzie z Europeany. Należy także zdefiniować grupę docelową (podmioty komercyjne, instytucje GLAM, sektor edukacji itp.). Opis projektu może być uzupełniony nagraniem wideo, prezentacją lub demonstracyjną wersją planowanego produktu.

W konkursie wziąć można udział jako osoba prywatna lub firma, przy czym dozwolone jest wysłanie tylko jednego zgłoszenia. Swoje propozycje zgłaszać można wyłącznie w języku angielskim za pomocą portalu istart.org. Główna nagroda to 5 tys. euro.

Regulamin konkursu znajduje się pod tym linkiem. Strona projektu: foodanddrinkeurope.eu.