History Hub: profilowany serwis społecznościowy dla użytkowników amerykańskich archiwów

Amerykańskie Archiwa Narodowe (NARA) zainicjowały w styczniu pilotaż serwisu History Hub. History Hub ma być nie tylko narzędziem wspierającym osoby korzystające z zbiorów i usług archiwów i ułatwiającym współpracę między użytkownikami archiwów i ich pracownikami, ale też czymś w rodzaju profilowanego, archiwalnego serwisu społecznościowego i platformy crowdsourcingowej. Jednym z modułów portalu jest platforma blogowa, dostępne są też fora dyskusyjne i profile użytkowników.

shot-20160207-1949-1rlbmw

History Hub ma być testowany przez sześć miesięcy; w trakcie okresu testowego okazać się ma, na ile tego typu rozwiązanie rzeczywiście odpowiada potrzebom użytkowników archiwów. Za pomocą nowego portalu NARA chce realizować program otwartego rządu, czyli m.in. zwiększać dostępność swoich zasobów i usług oraz otwierać się na zaangażowanie użytkowników. W History Hub przygotowano m.in. specjalne moduły dla profesjonalnych badaczy i badaczek oraz historyków/archiwistów obywatelskich, w których zadawać można praktyczne pytania dotyczące pracy z dokumentami archiwalnymi czy szukać osób zainteresowanych współpracą.

Serwis działa na oprogramowaniu firmy Jive. Według NARA, doświadczenia zebrane przy pilotażu History Hub mają zostać wykorzystane w innych instytucjach federalnych przy planowaniu działań i narzędzi inspirowanych strategią otwartego rządu.