Estetyka informacji

Notacja muzyczna (między 1375 a 1399), zbiory British Library.

Estetyka informacji

Źródło →