Crowdsourcing w humanistyce – raport King’s College London

Crowd-Sourcing Scoping Study. Engaging the Crowd with Humanities Research to raport przygotowany pod koniec 2012 roku przez pracowników Centre for e-Research z londyńskiego King’s College. Celem podjętego przez nich badania było wypracowanie definicji crowdsourcingu w naukach humanistycznych i społecznych oraz opisanie najpopularniejszych modeli korzystania z pomocy internautów w projektach nauki obywatelskiej. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę na te tematy przygotowano ankietę skierowaną do uczestników inicjatyw crowdsourcingowych (uzyskano odpowiedzi od 59 osób, z którymi dodatkowo przeprowadzono wywiady). Do napisania raportu wykorzystano także 54 publikacje naukowe dotyczące zagadnienia crowdsourcingu i nauki obywatelskiej oraz zanalizowano 51 inicjatyw tego typu. Tekst raportu dostępny jest na blogu jednego z autorów opracowania.

W raporcie zaproponowano dość ciekawą typologię humanistycznych projektów crowdsourcingowych, uzależniając ją od rodzaju aktywności wolontariuszy, charakteru procesu czy jego wyników. Definiując crowdsourcing, w celu odróżnienia go od pojęć takich jak UGC (user generated content, treści tworzone przez użytkowników) czy crowdfunding, autorzy określili cztery jego podstawowe cechy:

a) obecność czytelnie określonego celu badawczego;
b) potencjał otwartej grupy wolontariuszy do generującego wartość dodaną przetworzenia lub uzupełnienia udostępnionych przez organizatorów informacji;
c) możliwość przełożenia pracy nad wypełnieniem zadania na zestaw znaczących i powtarzalnych czynności;
d) aktywność wolontariuszy powinna być skalowalna – powinny istnieć różne wymiary partycypacji w projekcie oraz różne zestawy danych czy treści do opracowania.

W treści raportu pojawia się także odwołanie do popularnej ostatnio koncepcji grywalizacji (gamification), której wdrożenie w projekt crowdsourcingowy pozwala zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracy wolontariuszy.

Raport i dołączona do niego bibliografia może być dobrym źródłem wiedzy pozwalającym planować historyczne projekty crowdsourcingowe, polegające choćby na społecznościowej transkrypcji skanów – polskie narzędzie do organizacji takich prac jest już dostępne.

Do pobrania: Crowd-Sourcing Scoping Study. Engaging the Crowd with Humanities Research