Polskie tłumaczenie standardu OpenGLAM Principles

Na blogu Federacji Bibliotek Cyfrowych opublikowano polskie tłumaczenie OpenGLAM Principles, szkicu standardu otwartości dla instytucji kultury, opracowywanego w ramach projektu OpenGLAM. Polskie tłumaczenie zostało przygotowane dla wersji 0.5 tekstu, która z pewnością będzie jeszcze rozwijana (jej angielską, oryginalną wersję dyskutować można na liście dyskusyjnej OpenGLAM).

Ponieważ otwartość danych instytucji kultury jest ważnym elementem funkcjonowania Federacji Bibliotek Cyfrowych, postanowiliśmy zaangażować się w inicjatywę opracowywania tych zasad. Opracowaliśmy ich tłumaczenie na język polski i zachęcamy wszystkich użytkowników FBC oraz instytucje dostarczające do FBC informacje o swoich zbiorach, do zapoznania się z tekstem tych zasad i nadsyłania do nas uwag zarówno odnośnie ich treści, jak i tłumaczenia. Mile widziane będą również wszelkie przykłady polskich instytucji kultury, które takie zasady stosują w praktyce, aby móc wzbogacić przygotowane tłumaczenie o polski kontekst.

Tekst tłumaczenia dostępny jest na tej stronie.