Teksty kultury i animacja sieci – nowe studia w Lublinie

W Instytucie Filologii Polskiej KUL dzięki inicjatywie prof. Pawła Próchniaka uruchamiany jest nowy kierunek studiów – Teksty kultury i animacja sieci. Wydaje mi się, że to dość ciekawa propozycja dla studentów, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wykorzystywania internetu i narzędzi cyfrowych w projektach humanistycznych i kulturalnych, pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy mediach.

Oczywiście studia same w sobie nie gwarantują pracy i nie da się dziś zaprojektować prostej ścieżki kariery i rozwoju. Instytucje kultury dotyka kryzys, nie tylko finansowy – zmieniają się przecież dynamicznie warunki społeczne, w jakich muszą one funkcjonować. Tradycyjne media (zwłaszcza prasa papierowa) są w głębokiej zapaści i trudno w polskich warunkach liczyć na to, że w najbliższej przyszłości będą one źródłem atrakcyjnych miejsc pracy. Wydaje mi się, że istnieje jednak pewna nisza dla osób o odpowiednio otwartej głowie, z wykształceniem humanistycznym wzmacnianym przez kompetencje techniczne. Otwarta edukacja i cyfrowa komunikacja naukowa, digitalizacja – także w wymiarze lokalnym i społecznościowym, nowe prawne i ekonomiczne modele obiegu kultury, edukacja medialna i krytyczne spojrzenie na cyfrową rzeczywistość, otwieranie się instytucji kultury czy oddolne media to tematy i kierunki, którymi warto się zainteresować i dla których internet i cyfrowość stanowi ważny punkt odniesienia. W ramach organizowanego na KUL kierunku studenci otrzymać mają szeroką ofertę kursów i zajęć związanych z tymi zagadnieniami (do samodzielnego wyboru, co pozwolić ma na zbudowanie własnej ścieżki studiowania i zajmowanie się tym, co dla każdego najbardziej interesujące).

Studia zamykać ma realizacja grupowego projektu dyplomowego, co wydaje się rozsądną alternatywą wobec pisania prac licencjackich. Warto dodać, że w nowy kierunek studiów zaangażowany jest m.in. lubelski Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który prowadzi wiele ciekawych projektów digitalizacyjnych i jest aktywnym uczestnikiem ruchu cyfrowej humanistyki w Polsce.

Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji i profilu studiów na kierunku „Teksty kultury i animacja sieci ” znaleźć można na stronie animacjasieci.pl