Spółdzielnia Wiedza

Centrum Cyfrowe realizuje od marca 2013 roku projekt Spółdzielnia Wiedza. Jego elementami są:

1. projekt edukacyjny dla liderów NGO z całej Polski, w ramach którego zachęcimy uczestników do świadomego, legalnego korzystania z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji z pomocą licencji Creative Commons. Elementem programu będzie również wykorzystywanie nowych technologii do zwiększania efektywności działań.

2. kampania informacyjna, mająca na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych. Kampania zwórci uwagę na efektywność wydawania tych środków i mamy nadzieję, że jej efektem będzie zbudowanie poparcia dla idei otwierania zasobów w naszym pozarządowym środowisku oraz zawarcie idei otwartości przynajmniej w jednym programie grantowym.

Wszelkie zasoby przygotowane w ramach projektu dostępne są na stronie otwartawiedza.pl. Znajdują się tam m.in. przewodniki, infografiki czy materiały wideo pozwalające szybko zapoznać się z podstawami prawa autorskiego czy dozwolonego użytku.