Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka wikipedystów do stałej współpracy

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza wikipedystów i wikipedystki do stałej współpracy w ramach cyklicznego projektu dokumentacji polskich obrzędów ludowych. Poniżej zarys projektu:

Projekt pod roboczym tytułem „Tradycja w szerokim obiegu” zakłada wspólne cykliczne badania terenowe na terenie Polski pracowników Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz z wikipedystami. Planowany czas trwania: od marca do listopada-grudnia 2015 roku.

Pierwsza faza projektu to (dwudniowe?) spotkanie w Państwowym Muzeum Etnograficznym mające na celu wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami Muzeum a wikipedystami. Wikipedyści przejdą szkolenie podstaw etnograficznych badań terenowych oraz pogłębią wiedzę na temat sposobów opisu obrzędów i obiektów; pracownicy Muzeum przejdą szkolenie edytowania Wikipedii, ładowania zasobów graficznych do Wikimedia Commons oraz poznają najważniejsze zasady Wikipedii.

Drugą fazą będą wspólne badania terenowe w polskich miejscowościach nad wybranymi obrzędami (ilość wyjazdów do ustalenia), o których dotąd nie znalazło się nic w obecnie najpopularniejszej encyklopedii. Redaktorzy i redaktorki Wikipedii oraz fotografowie Wikimedia udokumentują wybrane obrzędy, a następnie wprowadzą informacje o lokalnych tradycjach do Wikipedii wraz z materiałem ilustracyjnym oraz bibliograficznymi linkami do sprawdzonych źródeł z merytoryczną pomocą pracowników Muzeum, którzy podzielą się wiedzą, gdzie szukać źródeł z zakresu antropologii kulturowej i etnografii.

Efektem projektu będzie też publikacja udostępniona na otwartych licencjach oraz dokumentacja współpracy zawierająca opis dobrych praktyk.

Koordynatorką projektu ze strony Muzeum jest Klara Sielicka-Baryłka, ze strony Stowarzyszenia Wikimedia Polska: Marta Moraczewska. Więcej informacji: Wikiprojekt Wikipedia-GLAM.

Opracowano na podstawie materiałów Marty Moraczewskiej