Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Chyba żadna z polskich instytucji przechowujących zbiory audiowizualne nie włączyła się w tym roku w Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, ustanowiony przez UNESCO i obchodzony corocznie 27 października. Od 9 lat tego dnia instytucje dziedzictwa i media przypominają o tym, że filmy i audycje radiowe stanowią część historycznej spuścizny, o którą należy dbać. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego jest Archives at Risk – Much More to Do. Jak czytamy na stronach UNESCO:

Sound recordings and moving images are extremely vulnerable as they can be quickly and deliberately destroyed. Essentially emblematic of the 20th century, our audiovisual heritage can be irretrievably lost as a result of neglect, natural decay and technological obsolescence. Public consciousness of the importance of preservation of these recordings must be engaged and the World Day for Audiovisual Heritage is intended to be the platform for building global awareness.

Przy okazji tego wydarzenia warto pogłębić swoją wiedzę na temat historii rejestrowania dźwięku i obrazu. Można to zrobić czytając opracowania dostępne na stronach Centre for the History and Analysis of Recorded Music King’s College London oraz Audio Engineering Society.

Warto dodać, że patronem Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego mógłby z powodzeniem zostać polak Bolesław Matuszewski (1856-1943), który już w 1898 roku na łamach paryskiego „Le Figaro” pisał o konieczności utworzenia Składnicy Kinematografii Historycznej i zachowywania filmu jako ważnego źródła historycznego.