CFP: Czas Kultury i cyfrowa humanistyka

Poniżej informacja o CFP do kolejnego numeru „Czasu Kultury”:

Pojęcie cyfrowej humanistyki w ostatnich latach stało się synonimem nowoczesnego podejścia do badań kultury. Pozytywna opowieść o przełomowym znaczeniu łączenia refleksji humanistycznej z potencjałem narzędzi cyfrowych mieści w sobie wiele wątków i może być dowolnie profilowana w zależności od potrzeb.

„Jeśli istnieją dwie rzeczy, których nie potrzebuje akademia, to jest to kolejna książka o Darwinie i kolejny wpis na blogu na temat definiowania cyfrowej humanistyki” – napisał w jednym ze swoich tekstów z 2011 roku amerykański historyk Fred Gibbs, dość intensywnie korzystający z nowych cyfrowych metod w badaniach nad historią średniowiecznego i nowożytnego pisarstwa medycznego. Wydaje nam się jednak, że w Polsce dyskusja na temat idei digital humanities jest wciąż zasadna: po pierwsze, nigdy nie była tak intensywna jak za oceanem i pewne fundamentalne wątki do tej pory się w niej nie pojawiły, po drugie, koncepcja „nowego cyfrowego otwarcia” humanistyki, importowana z uczelni zachodnich, nie została krytycznie odniesiona do polskich warunków. Planując numer 2/2015 „Czasu Kultury”, poświęcony cyfrowej humanistyce, chcielibyśmy zaprosić do dyskusji na temat tego zjawiska, obejmującej te dwa wątki.

Nie potrzebujemy chyba nowych definicji cyfrowej humanistyki, a raczej rozpoznania tego, w jaki sposób i dlaczego w ogóle jest definiowana. Czy jest próbą odpowiedzi na kryzys społecznej i medialnej recepcji humanistyki w Polsce, szansą na wymuszany ministerialnie akces do „światowej nauki” – anglojęzycznej i digitalnej, a może nową etykietą uatrakcyjniającą ofertę dydaktyczną?

Jeśli krytyczne podejście nie byłoby uprawnione, to – zapytajmy wbrew Gibbsowi – na czym polega cyfrowa humanistyka? Czym jest, kto ją uprawia, jakie nowe możliwości nam udostępnia i jakich kompetencji wymaga? W jaki sposób w Polsce zmiana środowiska pracy z tradycyjnego w archiwum i z drukowaną książką, transformuje humanistykę i akademię? Jakie zauważamy główne problemy CH w Polsce? Jak reagujemy na wizje poszerzonego autorstwa, anonimowości w Internecie („blaski i cienie” Wikipedii), kwestię prawa autorskiego i rozszerzonych form transferu danych (serwisy typu Chomikuj.pl), wreszcie na samą niestabilności samego medium, jakim jest Internet i nośniki cyfrowe? Czy chcemy i potrafimy współpracować z programistami? Jakich kompetencji potrzebujemy, by organizować swoją pracę w środowisku cyfrowym i nauczać tego naszych studentów?

Zapraszamy do przesyłania propozycji tekstów, wizualizacji, notek blogowych, twittów.

Numer redagują: Lucyna Marzec, Marcin Wilkowski

Teksty o objętości nie przekraczającej 20 tysięcy znaków prosimy nadsyłać na adres: redakcja@czaskultury.pl do 31 stycznia 2015 roku.

Zalecenia redakcyjne dla autorów można znaleźć pod tym linkiem.