Jak Wikipedia opisuje Holocaust?

Rudolf Den Hartogh w swojej pracy magisterskiej The future of the Past: A case study on the representation of the Holocaust on Wikipedia, obronionej w lipcu tego roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, podejmuje temat definiowania Zagłady w hasłach niemieckiej, holenderskiej i anglojęzycznej Wikipedii.

Wikipedia jako oddolna i społeczna produkcja wiedzy jest dla autora przykładem historiografii open-source, w której ujawniają się społeczne postawy wobec Zagłady, ogólna wiedza historyczna na ten temat i dominujący język opisu. Przejmuje on tu perspektywę Wikipedii jako prawdopodobnie największego wytworu pisarstwa historycznego proponowaną przez amerykańskiego historyka Roya Rosenzweiga w opublikowanym w 2006 roku eseju Can history be open source? Wikipedia and the future of the past. Skoro każde wikihasło jest efektem konsensusu między jego twórcami, można badać to, w jaki sposób jest on osiągany i jak ostatecznie kształtuje wyświetlaną użytkownikom treść. Porównanie haseł powstających w Wikipedii niemieckiej, angielskiej i holenderskiej pozwala autorowi uchwycić różnice w tym, jakie wątki Zagłady poszczególne narodowe wersje Wikipedii uznają za najbardziej istotne.

Pracę The future of the Past: A case study on the representation of the Holocaust on Wikipedia można pobrać z serwisu Academia.edu