Jak badać efekty współpracy instytucji dziedzictwa z Wikipedią?

Pojęcie GLAM-Wiki to skrótowe określenie współpracy między publicznymi instytucjami kultury/dziedzictwa a środowiskiem wikipedystycznym. Współpraca ta przybierać może rozmaite formy i polegać np. na republikowaniu zbiorów cyfrowych w Wikimedia Commons, tworzeniu dokumentacji fotograficznej czy wspólnej pracy nad poprawą jakości wikihaseł dotyczących instytucji i tematyki, z którą jest związana. Najnowszym przykładem takiego współdziałania w Polsce jest inicjatywa Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rozważając współpracę ze środowiskiem wikipedystycznym instytucje mogą być zainteresowane możliwością skutecznej oceny jej efektów, skoro podejmowanie działań w ramach GLAM-Wiki wymaga określonych zasobów: czasu przeznaczanego przez pracowników, przygotowania odpowiedniego planu prac czy zdobycia nowej wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem i publikowaniem w infrastrukturze Wikipedii i jej siostrzanych projektów.

Sposoby oceny takich inicjatyw zaproponowano na głównej międzynarodowej stronie inicjatywy GLAM-Wiki. Dostępny tam katalog wskaźników sukcesu został opracowany w 2013 roku podczas globalnego spotkania wikipedystów i wikipedystek w Hong Kongu (Wikimania 2013).

Wskaźniki sukcesu opracowano tam w odniesieniu do treści współpracy między Wikipedią a instytucją GLAM: dostępne są więc spisy metod i narzędzi dla projektów polegających na republikowaniu zbiorów czy opartych o pisanie i poprawianie artykułów, ale też pytania dotyczące zmian w licencjonowaniu zbiorów czy kosztów obsługi projektów.

Przy okazji polecić warto również polską stronę GLAM-Wiki z aktualnym spisem inicjatyw tego typu podejmowanych w naszym kraju.