Konferencja: Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych.

27 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej: Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych.

Aby rozpropagować ideę humanistyki cyfrowej i zintegrować interdyscyplinarne środowiska zajmujące się tą tematyką w Polsce, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje w dniu 27 listopada I Międzynarodową Konferencję Humanistyki Cyfrowej – nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych. Będzie ona okazją do spotkania się specjalistów z nauk humanistycznych i ścisłych, a także wywodzących się ze środowisk działających na styku biznesu i wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Na konferencji wystąpi m. in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Włodzisław Duch.
Podczas pierwszej, anglojęzycznej części konferencji wystąpią goście z zagranicy oraz przedstwiciele m. in. projektu CLARIN-PL. Konferencję rozpocznie wystąpienie Prorektor UW prof. Anny Gizy-Poleszczuk.
Podczas drugiej częsci konferencji zostaną przedstawione wybrane projekty realizowane na Uniwersytecie Warszawskim.
Zaproszenie i program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie DHLab UW.

Cytat pochodzi ze strony MNiSW