Nowa strategia digitalizacyjna amerykańskich archiwów

Amerykańskie Archiwa Narodowe (National Archives and Records Administration, NARA) opublikowały szkic strategii digitalizacji swoich zbiorów, projektowany na lata 2015-2024. Draft Strategy for Digitizing Archival Materials for Public Access, 2015-2024 to dokument podkreślający prawa obywateli do korzystania i przetwarzania zbiorów wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego oraz nakładający na amerykańskie archiwa obowiązek dbania o szeroką dostępność zbiorów oraz budowania szerokiej koalicji ją wspierającej, obejmującej instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na rynku komercyjnym.

W treści strategii na uwagę zwraca rozszerzenie definicji digitalizacji: nie jest ona celem samym w sobie, ale staje się procesem, którego rezultatem jest trwałe zwiększenie dostępności zbiorów dzięki ich publikacji w Internecie:

For the purposes of this document, „digitizing” should be understood not just as the act of scanning an analog document into digital form, but as a series of activities that result in a digital copy being made available to end users via the Internet or other means for a sustained length of time.

Warto podkreślić także takie elementy strategii jak otwarcie katalogu na materiały udostępniane przez użytkowników zewnętrznych czy wspieranie oddolnej digitalizacji:

NARA will establish and publish standards, such as technical and metadata, for use by the public if they wish to contribute their records to our catalog. NARA will pursue multiple tactics to engage the public to share their digitized copies of our records.

NARA chce też wspierać ponowne wykorzystanie swoich skanów i metadanych na innych platformach internetowych oraz zachęcać podmioty komercyjne do tworzenia nowych produktów bazujących na udostępnianych materiałach archiwalnych.

Obecnie internetowy katalog NARA umożliwia przeszukiwanie 85 proc. zbiorów, przy czym użytkownicy mają dostęp online do cyfrowych kopii 2 mln obiektów.