Program „Tożsamości Odzyskane. Interwencje” – podsumowanie tegorocznej edycji

15 grudnia o 18:00 w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich (Bracka 25, Warszawa) odbędzie się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu „Tożsamości Odzyskane. Interwencje”.

Program „Tożsamości Odzyskane. Interwencje” to kontynuacja pracy wokół historii i pamięci na ziemiach objętych powojennymi przesiedleniami. Interesują nas historie społeczności i osób, które w latach 1943-1947 z wyboru lub konieczności zmieniły region zamieszkania – to zarówno uciekający i wypędzani na zachód Niemcy, uciekający ze wschodu lub szukający lepszych miejsc do życia Polacy, wreszcie przesiedlani na „ziemie odzyskane” lub wgłąb ZSRR Ukraińcy, Łemkowie, Rusini. Temu skomplikowanemu i trudnemu procesowi historycznemu przyjrzeliśmy się w mikroskali – w czterech miejscowościach (dwóch na wschodzie i dwóch na zachodzie Polski) zrealizowaliśmy wraz z mieszkańcami twórcze interwencje: działania edukacyjne, animacyjne i artystyczne dziejące się wokół konkretnych śladów związanych z przesiedleniami (np. nagrobków, pieśni, roślin, fotografii).

Podczas spotkania o doświadczeniu pracy w miejscowościach, których historia związana jest z powojennymi przesiedleniami, o łączeniu pracy twórczej z edukacją historyczną, o potrzebie i metodach lokalnej pracy z pamięcią będą rozmawiać twórcy projektu „Tożsamości Odzyskane. Interwencje” – Dorota Borodaj, Karolina Grzywnowicz, Tomasz Kaczor, Jan Mencwel i Agnieszka Pajączkowska. Dyskusję poprowadzi Tomasz Rakowski.

Zapraszamy na stronę tozsamosciodzyskane.e.org.pl

Program realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Muzeum HistoriiPolski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz dzięki finansowemu wkładowi 104 osób, które włączyły się we wsparcie projektu przez portal PolakPotrafi.pl.