Aktywność biblioteki publicznej w lokalnej społeczności: raport Aspen Institute

coverdsdsdfsfOsoby zainteresowane zarządzaniem w bibliotekach i przygotowywaniem strategii działań tych instytucji w społeczności lokalnej zapoznać się mogą z wydanym na początku roku przewodnikiem Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Broszura została opublikowana przez amerykański thinktank Aspen Institute jako uzupełnienie udostępnionego w listopadzie 2014 raportu.

Przewodnik ma udostępniać wiedzę na temat skutecznego angażowania się bibiotek publicznych w sprawy społeczności lokalnej oraz budowania pozycji bibliotek jako ważnego partnera społeczności, pomagającego jej wykorzystywać możliwości, jakie dają nowe cyfrowe narzędzia i zasoby. W przewodniku pojawia się np. metafora biblioteki jako środowiska aplikacji. Tak jak na smartfonach instalujemy wybrane aplikacje w zależności od własnych potrzeb (zresztą mogących się często zmieniać), tak biblioteka publiczna powinna uruchamiać własne aplikacje odpowiadające na konkretne potrzeby okolicznych mieszkańców.

Strona domowa projektu: www.libraryvision.org