Nowa wersja strony biblioteki cyfrowej Europeany

Korzystać już można z nowej wersji biblioteki cyfrowej Europeany, podstawowego projektu tej fundacji, agregującego dziś ponad 48 mln obiektów cyfrowych udostępnianych przez ponad 3.5 tys. europejskich instytucji kultury z 35 krajów. W porównaniu z poprzednią wersją poprawiono mechanizmy wyszukiwania oraz filtrowania zapytań, wprowadzając np. opcję wyszukiwania skanów pod kątem dominującego koloru czy jakości pliku. Ulepszono skrypty pozwalające na podgląd obiektów (zoom, bezpośrednie odtwarzanie materiałów filmowych i audio), umieszczono także czytelny przycisk pozwalający szybko pobrać na dysk wybrany skan. Nowością jest też prezentacja na stronie głównej wybranych kolekcji tematycznych.

8988908sdfsdfds

Warto dodać, że Europeana Collections – tak jak cały portal europeana.eu – spełniać ma wymogi dostępności według standardu WCAG 1.0.

Dizajn biblioteki Europeany wypracowany został na bazie wspólnego dla wszystkich stron fundacji standardu. Wypracowanie i stosowanie określonych, stałych schematów stylu (styleguide) pozwala na uniknięcie estetycznego chaosu przy uruchamianiu kolejnych projektów internetowych danej instytucji. Schemat stosowany przez Europeanę jest otwarty i można go swobodnie powielić oraz edytować przez repozytorium GitHub oraz wykorzystywać do własnych celów.