Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Kierowany przez dra hab. Tomasza F. de Rosseta (prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych) projekt Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) – moduł „Rozwój” 2.a:

Badania obejmują kompleksową analizę roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz muzeów publicznych i prywatnych, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych. Na potrzeby projektu stworzony zostanie partycypacyjny portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, który pełnić będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Ogólnodostępny charakter portalu zgodny będzie z ideą otwartej nauki i kultury. Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszy etap badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, lata PRL-u i czasy współczesne.

Wkrótce na stronach HiM więcej informacji na temat tego projektu.