Archiwum

Komentarz do założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Również historycy, czy szerzej wszelkie osoby zainteresowane przeszłością mogą w istotny sposób skorzystać na odbywającym się według zasad przejrzystości, niedyskryminacji i niewyłączności dostępie do informacji, które stanowią również źródła historyczne.