Archiwum

GLAM: Muzeum Narodowe Nowej Zelandii i strategia NZGOAL

[…] zadaniem instytucji publicznych jest dążenie do otwartego licencjonowania, umożliwianie otwartego dostępu i ponownego wykorzystywania materiałów z domeny publicznej, wprowadzanie praktycznych rozwiązań pozwalającym użytkownikom na korzystanie z materiałów oraz podawanie czytelnej informacji o braku ograniczeń prawnoautorskich do udostępnionych utworów.

Muzea wobec zmian. Notatki z seminarium „Komercyjność obok misji”

Sprawne funkcjonowanie muzeów jako opiekunów zbiorów materialnych i wartości kulturowych oraz praktyczne aspekty działalności instytucji kultury były przedmiotem październikowego seminarium „Komercyjność obok misji. Prodochodowe wykorzystanie zasobów muzeów” w Centrum Promocji Informatyki.

GLAM: Pliki wideo w Wikipedii według Sound and Vision

W kolekcji ederlands Instituut voor Beeld en Geluid znajduje się ponad 75 tys. godzin nagrań pochodzących z okresu od 1898 roku do dziś. Latem 2014 roku instytucja udostępniła ponad 2 tys. filmów w repozytorium Wikimedia Commons, zwiększając całkowita liczbę filmów wideo w Commons do 4 tys.

Grafiki z kolekcji Internet Archive we Flickr Commons

Fundacja Internet Archive udostępni około 14 milionów ilustracji i zdjęć z Domeny Publicznej w serwisie Flickr Commons.

GLAM: Strategia otwartości w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii

Biblioteka Narodowa Nowej Zelandii wprowadziła w życie nową politykę wykorzystywania i ponownego wykorzystywania zbiorów. Zasady udostępniania znajdujących się w bibliotece obiektów zostały określone w dziesięciu krótkich punktach. Opracowany przez pracowników biblioteki dokument ma służyć większej jasności i konsekwencji w zakresie zasad udostępniania zbiorów i ich ponownego wykorzystywania przez czytelników.

Archiwa narodowe USA: udostępnimy wszystkie zbiory w repozytorium Wikipedii

Amerykańskie archiwa narodowe (National Archives and Record Administration, NARA) opublikowały niedawno nowy plan wspierania otwartości zbiorów archiwalnych (Open Government Plan 2014), który zapowiada zacieśnienie współpracy ze środowiskiem wikipedystycznym.

Ponad 1500 publikacji Metropolitan Museum of Art do pobrania

Serwis Met Publications prowadzony przez nowojorskie Metropolitan Museum of Art umożliwia lekturę ponad 1500 naukowych i popularyzatorskich publikacji (książek, czasopism, wydawnictw towarzyszących wystawom) o historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem dzieł z kolekcji Metropolitan.

10 milionów stron europejskich gazet wkrótce w wersji pełnotekstowej

Trwają prace nad projektem Europeana Newspapers – inicjatywą Europeany i cyfrowej biblioteki European Library zmierzającą do udostępnienia ponad 10 mln stron historycznych gazet z 22 krajów europejskich zarówno w formie skanu jak i w pełnotekstowej formie umożliwiającej wyszukiwanie treści z poziomu przeglądarki.

„Sharing is Caring”: antologia o otwartości w instytucjach dziedzictwa

Jak korzystać z możliwości, jakie daje digitalizacja? Jak instytucje dziedzictwa powinny otwierać się na współpracę z odbiorcami i jak wykorzystywać do tego zdigitalizowane zbiory?

Moda a prawo autorskie: dobre praktyki według Europeany

Moda jest częścią kultury, dlatego odpowiednie zarządzanie prawami do wizerunków dzieł z tej dziedziny jest ważne także z perspektywy instytucji dziedzictwa realizujących projekty digitalizacyjne.