Archiwum

„Historie wzajemnych oddziaływań”, czyli osiągnięcia Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Tom składa się z artykułów z reguły wcześniej już drukowanych (często w Borussi), a także ankiety przeprowadzonej wśród historyków polskich i niemieckich, rozmów: otwierającej tom z Klausem Zernackiem oraz zamykającej, przeprowadzonej przez Łukasza Musiała z Hubertem Orłowskim i Robertem Trabą, a także z dołączonej broszury poświęconej wystawie „My, Berlińczycy! Wir Berliner!” (prezentowanej w berlińskim Märkisches Museum od marca do czerwca 2009 r.).

[Z repozytoriów] Zabiegi cenzorskie w polskiej edukacji historycznej w latach 1944-1989

Według Zbigniewa Osińskiego cenzura instytucjonalna podręczników szkolnych odbywała się w trzech ośrodkach. Po pierwsze w organach partyjnych (najpierw PPR, potem PZPR), po drugie w Ministerstwie Oświaty, które decydowało o dopuszczeniu do użytku szkolnego materiałów edukacyjnych, wreszcie po trzecie w Głównym Urzędzie Prasy.

The History Manifesto: o nieobecości historyków w debacie publicznej

Historycy Jo Guildi (Brown University) i David Armitage (Harvard University) przekonują, że historia cyfrowa posługująca się wielkimi zestawami danych stanowi remedium na nieobecność historyków w najważniejszych debatach współczesności.

[Z repozytoriów:] Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci tyszan

Autorki dużo uwagi poświęciły we wstępie na określeniu pojęć „pamięć zbiorowa” i pokrewnych, które stosowane są bardzo niekonsekwentnie. Występujące również w tytule artykułu pojęcie „mówionej historii” nie pojawia się w tekście ani razu.

[Z repozytoriów] Jakiej historii potrzebuje Europa Środkowo-Wschodnia? Szanse historii mówionej

Historia mówiona jest sposobem na zniwelowanie asymetrii występującej pomiędzy pamięcią Europy Zachodniej i Wschodniej. Taką tezę stawia Michał Kierzkowski, poznański historyk, który różnym aspektom historii mówionej poświęcił już szereg tekstów.

European History Primary Sources (EHPS)

European History Primary Sources (EHPS), projekt uruchomiony w 2009 r. przez European University Institute, jest jednym z przewodników po zdigitalizowanych źródłach do historii Europy.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (omówienie)

Czytelnik Modi memorandi. Leksykonu kultury pamięci nie tylko doświadczy przyjemności obcowania z książką elegancko wydaną (szata graficzna jest utrzymana w minimalistycznej, nowoczesnej estetyce) i starannie zredagowaną, ale otrzyma również bardzo dobry przewodnik po tematyce pamięci i studiów nad nią.

[Z repozytoriów]: Edukacja w miejscach pamięci – od reliktu do refleksji

Przeszłość można poznawać, ale przeszłość można też przeżyć, doświadczyć. Możliwość doświadczenia historii, niejako dotknięcia jej, uzasadnia istnienie miejsc pamięci i szczególne ich pielęgnowanie. Grzegorz Żuk podejmuje temat edukacji historycznej praktykowanej w muzeum w dawnym obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Digitalizacja manuskryptów z Biblioteki Watykańskiej

W marcu tego roku największe serwisy informacyjne na świecie podawały informacje o rozpoczęciu digitalizacji kolekcji 80 tys. manuskryptów (40 mln stron) ze zbiorów Biblioteki Watykańskiej. Przed kilkoma dniami pokazano pierwsze efekty prac, których pierwszy etap ma potrwać cztery lata.

[Z repozytoriów] Współcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki historycznej na kształt podręczników szkolnych

Toruński kwartalnik „Klio” poświęcił w 2011 r. numer tematowi edukacji historycznej w szkołach. Znajdujemy tam blok tekstów składających się na dyskusję czworga autorów o związkach polityki i nauczania historii.