Archiwum

Prof. Nicholas Canny o otwartości w humanistyce

Prof. Nicholas Canny, irlandzki historyk i przewodniczący grupy roboczej ds. otwartego dostępu przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych, w rozmowie z Maciejem Chojnowskim dostępnej w serwisie otwartanauka.pl odpowiada na pytania m.in. o specyfikę otwartości w naukach humanistycznych. Zwraca uwagę, że choć humaniści pod pewnymi względami wyprzedzili przedstawicieli innych nauk w wykorzystaniu nowoczesnych technologii (ma…

Otwarty dostęp w polskiej humanistyce. Przegląd zasobów

Czy humaniści są mniej skłonni do stosowania otwartych modeli komunikacji naukowej niż naukowcy z innych obszarów wiedzy? Trwający właśnie Tydzień Otwartego Dostępu skłania do stawiania takich pytań. Choć wiele emocjonalnych głosów krytyki pod adresem otwartości pada właśnie ze strony humanistów, to badania przeprowadzone przez Platformę Otwartej…

[z repozytoriów] Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski

Sympozjum „Pantha rei – Historia 2.0”, które odbyło się 17 września 2014 r. podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, jest dobrą okazją, by przypomnieć artykuł jednego z prelegentów tego sympozjum, prof. Zbigniewa Osińskiego z UMCS. Artykuł Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, zdeponowany…

[Z repozytoriów] „Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii”. Metodologiczne problemy audiowizualnej koncepcji źródła historycznego

Piotr Witek postuluje, by historycy zwracali uwagę raczej na medium, które buduje obrazy, niż na nie same. Przestrzega, że jeśli historycy nie staną się medioznawcami, to historia stanie się zaledwie nauką pomocniczą medioznawstwa.

[Z repozytoriów] Rola postaci historycznej w edukacji

Spór o rolę wybitnych postaci w dziejach pozostaje nierozstrzygnięty. Niezależnie jednak od tego, czy ich wpływ na losy świata przewyższa znaczenie wielkich procesów, wykorzystuje się je w edukacji od zawsze.

[Z repozytoriów] Wśród filmowych źródeł do historii Polski Ludowej

Dorota Skotarczak wyróżnia trzy etapy krytyki filmów powstałych w okresie PRL: badanie autentyczności, wiarygodności i autorstwa filmu. Każdy z tych etapów cechują odrębności w stosunku do źródeł nie-filmowych. Swoje piętno odcisnęły również okoliczności, w jakich te filmy powstawały.

[Z repozytoriów] Historia mówiona: od metody historycznej do interdyscyplinarnego podejścia badawczego

Magdalena Fiternicka-Gorzko przedstawia ewolucję historii mówionej od narzędzia do „produkowania źródeł” po metodę badania pamięci i wyobrażeń o przeszłości.

[Z repozytoriów] W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej

Wśród szczegółowych kwestii dotyczących związków historii i mediów znajduje się również zagadnienie amatorskich filmów dokumentujących życie rodzinne. Odkąd znikła bariera technologiczna i w zasadzie każdy może zostać autorem utworu audiowizualnego dokumentującego codzienne wydarzenia, powstający w ten sposób materiał może być wykorzystywany do analiz historycznych.