Archiwa

History Hub: profilowany serwis społecznościowy dla użytkowników amerykańskich archiwów

Amerykańskie Archiwa Narodowe (NARA) zainicjowały w styczniu pilotaż serwisu History Hub. History Hub ma być nie tylko narzędziem wspierającym osoby korzystające z zbiorów i usług archiwów i ułatwiającym współpracę między użytkownikami archiwów i ich pracownikami, ale też czymś w rodzaju profilowanego, archiwalnego serwisu społecznościowego i platformy crowdsourcingowej. Jednym…

Teoria: jak organizować inicjatywy crowdsourcingowe w sektorze dziedzictwa?

Crowdsourcing zdefiniować można jako: typ podejmowanej online aktywności, w ramach którego osoba prywatna, instytucja, organizacja pozarządowa czy firma proponuje niejednorodnej grupie użytkowników o zróżnicowanej wiedzy, za pomocą publicznego ogłoszenia, ochotnicze i dobrowolne podjęcie się określonego zadania. Podjęcie się tego zadania o zróżnicowanej złożoności i modułowości, w którym tłum…

Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego (konferencja)

W dniach 24-25 czerwca w Toruniu odbędzie się konferencja poświęcona m.in. problemowi archiwizacji Internetu.

Zostań konsultantem kluczowych dla archiwistyki społecznej dokumentów

KARTA, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, buduje polski model archiwistyki społecznej. Zachęcamy organizacje, które chcą uczestniczyć w tym procesie do wzięcia udziału w konsultacjach, dzięki którym wspólnie wypracujemy postulaty zmian w sytuacji archiwów społecznych oraz drogę rozwoju i stabilizacji dziedziny.

Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne – szkolenie online

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online „Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne”. W ciągu 8 dni kursanci dowiedzą się, między innymi, jak pozyskiwać i opracowywać zbiory historyczne oraz jak je upowszechniać w Internecie. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne (zaproszenie)

Zapraszamy na V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”. Konferencja odbędzie się 3 – 4 grudnia 2015 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Crowdsourcing our digital heritage: dobre praktyki instytucji GLAM i modele współpracy

Wydana przez wydawntctwo Ashgate książka Crowdsourcing our digital heritage (red. Mia Ridge) przybliża ważne projekty crowdsourcingowe i zwraca uwagę na problemy w projektowaniu współpracy między bibliotekami, archiwami i muzeami a e-wolontariuszami.

GLAM: Muzeum Narodowe Nowej Zelandii i strategia NZGOAL

[…] zadaniem instytucji publicznych jest dążenie do otwartego licencjonowania, umożliwianie otwartego dostępu i ponownego wykorzystywania materiałów z domeny publicznej, wprowadzanie praktycznych rozwiązań pozwalającym użytkownikom na korzystanie z materiałów oraz podawanie czytelnej informacji o braku ograniczeń prawnoautorskich do udostępnionych utworów.

Z Archiwum K: filmowy projekt edukacyjny Archiwum Państwowego w Koszalinie

Przy okazji 50-lecia działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie zdecydowano się nawiązać współpracę z lokalną telewizją kablową. Jej efektem jest dostępnych na YouTube ponad 60 odcinków serii edukacyjnej „Z Archiwum K”.

Metadata Games: graj i wspieraj opracowywanie zbiorów bibliotecznych

Jednym z większych wyzwań związanych z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów jest brak odpowiednich metadanych. Opisy gromadzić można społecznościowo przy pomocy gier z brytyjskiego medialabu Tiltfactor.