Archiwa

GLAMorous: jak wykorzystywane są na Wikipedii zbiory instytucji GLAM?

GLAMorous to użyteczne narzędzie do sprawdzania, w ilu wikipedystycznych hasłach publikowane są materiały wizualne z określonej kategorii zbiorów Wikimedia Commons.

Nowa strategia digitalizacyjna amerykańskich archiwów

Amerykańskie Archiwa Narodowe (National Archives and Records Administration, NARA) opublikowały szkic strategii digitalizacji swoich zbiorów, projektowany na lata 2015-2024.

Finisz projektu Europeana Newspapers

18 mln europejskich gazet zostało zdigitalizowanych w ramach projektu Europeana Newspapers. Zainicjowany w 2007 roku i finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 projekt kończy się w tym roku.

Internet Archive: archiwum konfliktu na Ukrainie i plany rozwoju zbiorów telewizyjnych

Założona przez Brewstera Kahle fundacja Internet Archive zajmuje się digitalizacją i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych z domeny publicznej oraz prowadzi aktywną działalność w zakresie archiwizacji zasobów World Wide Web.

Poradnik: jak promować zbiory cyfrowe instytucji GLAM?

Udostępniające swoje zbiory online biblioteki, galerie, archiwa i muzea korzystają z Facebooka i Twittera aby je promować oraz inspirować ich ponowne wykorzystanie, choćby w edukacji czy badaniach naukowych. Przewodnik od Jisc pomaga robić to skuteczniej.

UK Web Archive zabezpiecza internetowe kolekcje archiwów społecznych

Zespół prowadzący UK Web Archive poinformował o postępach w gromadzeniu i zabezpieczaniu stron internetowych związanych z tematem I wojny światowej.

Jak badać efekty współpracy instytucji dziedzictwa z Wikipedią?

Pojęcie GLAM-Wiki to skrótowe określenie współpracy między publicznymi instytucjami kultury/dziedzictwa a środowiskiem wikipedystycznym.

Polskie archiwa społeczne – ankieta Ośrodka KARTA

Badanie zdiagnozować miało potrzeby archiwów społecznych oraz zdobyć informacje o sposobach katalogowania zbiorów.

Facebook dla instytucji GLAM: sugestie od Europeany

Facebooka nie można ignorować, ale warto krytycznie spojrzeć na zaangażowanie instytucji dziedzictwa w tym serwisie. Pomocna w tym może być seria notek publikowanych na blogu Europeana Professional.

Miastograf: archiwum cyfrowe w cieniu Facebooka

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie dzięki wsparciu programu Patriotyzm Jutra uruchomiło cyfrowe archiwum łodzian – serwis Miastograf.pl. Na stronie gromadzone są zbiory dokumentujące historię Łodzi – wspomnienia, pamiątki z archiwów domowych, wycinki prasowe, pocztówki. Obecnie to 1242 dokumenty, z czego ponad 1200 to zdjęcia.