Archiwa

Europeana, Wikipedia i instytucje GLAM – notatki z konferencji OpenGLAM2013

W wystąpieniach zaproszonych gości pojawił się wątek autorytetu instytucji kultury, wzmacnianego przez udostępnianie swoich zasobów w otwartym modelu.

Archive Ready: sprawdź, czy twoja strona może być zarchiwizowana

Archive Ready to prosty system pozwalający sprawdzić, czy określony serwis jest odpowiednio przygotowany do pobrania i zabezpieczenia przez narzędzia repozytoriów archiwalnych takich jak Archive.org.

Zabezpieczanie osobistych zbiorów cyfrowych: nowe zadania dla archiwów i bibliotek?

Fotografie cyfrowe, poczta elektroniczna, profile w serwisach społecznościowych to zasoby o dużym osobistym, autobiograficznym czy rodzinnym znaczeniu. Niezbędna jest edukacja w zakresie ich bezpiecznego i zgodnego z prawem archiwizowania i przechowywania.

Prawo autorskie w sektorze GLAM: potrzeba fikcji

Praktyka radzenia sobie z problemem statusu prawnoautorskiego starszych utworów różni się zazwyczaj znacząco od rygorystycznej oceny prawnej i często bazuje na pewnej dozie fikcji, którą zastępowany jest nieznany „rzeczywisty” status prawnoautorski.

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: o nowej archiwistyce

Kolejna odsłona Toruńskich Konfrontacji Archiwalne poświęcona będzie m.in. problemowi cyfrowego dziedzictwa.

Oddolne archiwum przełomu: Europeana 1989

Europeana uruchomiła dziś projekt gromadzenia prywatnych materiałów archiwalnych dotyczących 1989 roku. Każdy może udostępnić własne skany online lub przekazać je do digitalizacji podczas jednej z publicznych zbiórek.

Polskie tłumaczenie standardu OpenGLAM Principles

Na blogu Federacji Bibliotek Cyfrowych opublikowano polskie tłumaczenie OpenGLAM Principles, szkicu standardu otwartości dla instytucji kultury. Każdy może włączyć się w jego edytowanie.

Crowdsourcing w humanistyce – raport King’s College London

Crowd-Sourcing Scoping Study. Engaging the Crowd with Humanities Research to raport podsumowujący badanie, którego celem było wypracowanie definicji crowdsourcingu w naukach humanistycznych i społecznych oraz opisanie najpopularniejszych modeli korzystania z pomocy internautów w projektach nauki obywatelskiej.

Szwajcarskie archiwa rozpoczynają współpracę z Wikipedią

Szwajcarskie Archiwa Federalne (SFA) nawiązały współpracę ze stowarzyszeniem Wikimedia CH w celu zwiększenia społecznej dostępności własnych zbiorów archiwalnych i zdobycie wsparcia w zakresie ich opracowania.

Co oznacza „otwartość” instytucji GLAM?

Na blogu inicjatywy OpenGLAM opublikowano krótki katalog zasad, które wypełniać muszą publiczne instytucje pamięci, aby można było określić je mianem otwartych.