Biblioteki

Nowa strategia Europeany a małe projekty digitalizacyjne

Europeana opublikowała swoją strategię na lata 2015-2020. Jej lektura to nie tylko zestaw wiedzy o tym, jak rozwijać się będzie ta największa europejska biblioteka cyfrowa, ale też źródło inspiracji dla mniejszych bibliotecznych, archiwalnych czy muzealnych projektów cyfrowych.

Stowarzyszenie COMMUNIA: nie ograniczajcie domeny publicznej

Opublikowane niedawno Stanowisko Stowarzyszenia Communia w sprawie umów dotyczących digitalizacji utworów, które należą do Domeny Publicznej to dokument proponujący standard udostępniania zasobów, co do których wygasły prawa autorskie.

„Sharing is Caring”: antologia o otwartości w instytucjach dziedzictwa

Jak korzystać z możliwości, jakie daje digitalizacja? Jak instytucje dziedzictwa powinny otwierać się na współpracę z odbiorcami i jak wykorzystywać do tego zdigitalizowane zbiory?

Ograniczenia dostępu do domeny publicznej na przykładzie Nowej Zelandii

Artykuł poświęcono analizie ograniczeń w dostępie i wykorzystywaniu nowozelandzkich książek znajdujących się w domenie publicznej, po ich przeniesieniu na formę cyfrową i umieszczeniu online.

Wikipedia Library: biblioteczne wsparcie dla Wikipedii

Wikipedia Library to pomysł na wykorzystanie zasięgu Wikipedii i jej znaczenia w praktyce akademickiej do promowania zasobów bibliotek naukowych.

Konsultacje w sprawie reformy prawa autorskiego w UE ważne dla instytucji dziedzictwa

5 grudnia Komisja Europejska uruchomiła konsultacje dotyczące zmian w systemie prawa autorskiego. Do 5 lutego instytucje oraz osoby fizyczne zgłaszać mogą drogą elektroniczną swoje uwagi i propozycje w oparciu o udostępniony przez Komisję zestaw 80 pytań.

Na piąte urodziny Europeany 30 mln agregowanych obiektów

W listopadzie przypadają piąte urodziny Europeany – największej europejskiej biblioteki cyfrowej, agregującej informacje (metadane) o zbiorach ponad 2 tys. archiwów, bibliotek, galerii i muzeów.

Europeana, Wikipedia i instytucje GLAM – notatki z konferencji OpenGLAM2013

W wystąpieniach zaproszonych gości pojawił się wątek autorytetu instytucji kultury, wzmacnianego przez udostępnianie swoich zasobów w otwartym modelu.

Zabezpieczanie osobistych zbiorów cyfrowych: nowe zadania dla archiwów i bibliotek?

Fotografie cyfrowe, poczta elektroniczna, profile w serwisach społecznościowych to zasoby o dużym osobistym, autobiograficznym czy rodzinnym znaczeniu. Niezbędna jest edukacja w zakresie ich bezpiecznego i zgodnego z prawem archiwizowania i przechowywania.

Prawo autorskie w sektorze GLAM: potrzeba fikcji

Praktyka radzenia sobie z problemem statusu prawnoautorskiego starszych utworów różni się zazwyczaj znacząco od rygorystycznej oceny prawnej i często bazuje na pewnej dozie fikcji, którą zastępowany jest nieznany „rzeczywisty” status prawnoautorski.