Edukacja

O edukacji historycznej krytycznie

Historia ludzi. Historia dla ludzi dowodzi, że krytyczne spojrzenie na edukację historyczną jest zadaniem bardzo trudnym: wymaga nie tylko umiejętności rozpoznania wielu jej wymiarów (szczególnie nowych zjawisk w edukacji nieformalnej), ale też pozyskania odpowiednich danych badawczych.

[Z repozytoriów] Rola postaci historycznej w edukacji

Spór o rolę wybitnych postaci w dziejach pozostaje nierozstrzygnięty. Niezależnie jednak od tego, czy ich wpływ na losy świata przewyższa znaczenie wielkich procesów, wykorzystuje się je w edukacji od zawsze.

Dlaczego i jak szukać treści historycznych na Twitterze?

Twitter może być dobrym źródłem informacji o nowych historycznych projektach badawczych i edukacyjnych, konferencjach naukowych i grantach.

[Z repozytoriów] Wśród filmowych źródeł do historii Polski Ludowej

Dorota Skotarczak wyróżnia trzy etapy krytyki filmów powstałych w okresie PRL: badanie autentyczności, wiarygodności i autorstwa filmu. Każdy z tych etapów cechują odrębności w stosunku do źródeł nie-filmowych. Swoje piętno odcisnęły również okoliczności, w jakich te filmy powstawały.

[Z repozytoriów] W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej

Wśród szczegółowych kwestii dotyczących związków historii i mediów znajduje się również zagadnienie amatorskich filmów dokumentujących życie rodzinne. Odkąd znikła bariera technologiczna i w zasadzie każdy może zostać autorem utworu audiowizualnego dokumentującego codzienne wydarzenia, powstający w ten sposób materiał może być wykorzystywany do analiz historycznych.

Odyssey.js – twórz dynamiczne wizualizacje historyczne

Przygotowanie zaawansowanej i estetycznej wizualizacji historycznej od podstaw wymaga wiele czasu i umiejętności. Jednak zamiast budować od zera, skorzystać można z gotowych rozwiązań. Jednym z nich jest Oddysey.js.

Otwarte zasoby w edukacji historycznej

Internet jest bogatym źródłem materiałów edukacyjnych, które mogą być użyte na lekcjach historii. Mówiąc o dostępności tych zasobów powinniśmy jednak zwracać uwagę nie tylko na możliwość dotarcia do nich, ale też pełną swobodę wykorzystania. Tę gwarantują jedynie otwarte zasoby edukacyjne.

Europeana, Wikipedia i instytucje GLAM – notatki z konferencji OpenGLAM2013

W wystąpieniach zaproszonych gości pojawił się wątek autorytetu instytucji kultury, wzmacnianego przez udostępnianie swoich zasobów w otwartym modelu.

O edukacji historycznej i medialnej oraz kryzysie teorii w trzecim sektorze – rozmowa z Damianem Muszyńskim

Zapraszam do lektury wywiadu.

Po co nam rekonstrukcje historyczne?

Społeczna nieefektywność szkolnej edukacji historycznej czy wyczerpywanie się potencjału religijnych i państwowych form obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych sprawia, że zwracamy się w kierunku odtwórstwa historycznego.