Muzea

Nowa strategia Europeany a małe projekty digitalizacyjne

Europeana opublikowała swoją strategię na lata 2015-2020. Jej lektura to nie tylko zestaw wiedzy o tym, jak rozwijać się będzie ta największa europejska biblioteka cyfrowa, ale też źródło inspiracji dla mniejszych bibliotecznych, archiwalnych czy muzealnych projektów cyfrowych.

Stowarzyszenie COMMUNIA: nie ograniczajcie domeny publicznej

Opublikowane niedawno Stanowisko Stowarzyszenia Communia w sprawie umów dotyczących digitalizacji utworów, które należą do Domeny Publicznej to dokument proponujący standard udostępniania zasobów, co do których wygasły prawa autorskie.

„Sharing is Caring”: antologia o otwartości w instytucjach dziedzictwa

Jak korzystać z możliwości, jakie daje digitalizacja? Jak instytucje dziedzictwa powinny otwierać się na współpracę z odbiorcami i jak wykorzystywać do tego zdigitalizowane zbiory?

Konsultacje w sprawie reformy prawa autorskiego w UE ważne dla instytucji dziedzictwa

5 grudnia Komisja Europejska uruchomiła konsultacje dotyczące zmian w systemie prawa autorskiego. Do 5 lutego instytucje oraz osoby fizyczne zgłaszać mogą drogą elektroniczną swoje uwagi i propozycje w oparciu o udostępniony przez Komisję zestaw 80 pytań.

Ministerialna strategia dla muzeów wymaga uzupełnienia

Chciałbym bardzo serdecznie polecić wywiad z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, podsekretarzem stanu w MKiDN, opublikowany na stronach nowego portalu muzealnictwo.com. Rozmowa jest interesująca przede wszystkim dlatego, że formułowane w niej tezy uznać chyba można za świadectwo założeń polityki, którą ministerstwo chciałoby wobec muzeów prowadzić.

Zabezpieczanie osobistych zbiorów cyfrowych: nowe zadania dla archiwów i bibliotek?

Fotografie cyfrowe, poczta elektroniczna, profile w serwisach społecznościowych to zasoby o dużym osobistym, autobiograficznym czy rodzinnym znaczeniu. Niezbędna jest edukacja w zakresie ich bezpiecznego i zgodnego z prawem archiwizowania i przechowywania.

Metamuzeum #2: przyjdź skrytykować Noc Muzeów

Zapraszamy na o drugą odsłonę metamuzeum – nieformalnego i otwartego dla wszystkich chętnych spotkania muzealników. Jego tematem będzie tym razem Noc Muzeów.

Prawo autorskie w sektorze GLAM: potrzeba fikcji

Praktyka radzenia sobie z problemem statusu prawnoautorskiego starszych utworów różni się zazwyczaj znacząco od rygorystycznej oceny prawnej i często bazuje na pewnej dozie fikcji, którą zastępowany jest nieznany „rzeczywisty” status prawnoautorski.

Dostęp to jeszcze nie wiedza: znów o fotografowaniu w muzeach

Fotografowanie w muzeum może być wyłącznie mechaniczną czy estetyczną formą interakcji z udostępnianymi tam obiektami. Sam dostęp do zbiorów nie jest alternatywą dla wiedzy o nich.

Zakaz fotografowania w muzeach nie musi być zły

Muzeum jako przestrzeń fizyczna broniąca się przed totalną digitalizacją kultury to bardzo atrakcyjna perspektywa. Ostatecznie nie wszystko musi być zarejestrowane i zdigitalizowane i nie zawsze w recepcji kultury i dziedzictwa musimy stawiać w centrum swoje własne ja.