Publikacje

The History Manifesto: o nieobecości historyków w debacie publicznej

Historycy Jo Guildi (Brown University) i David Armitage (Harvard University) przekonują, że historia cyfrowa posługująca się wielkimi zestawami danych stanowi remedium na nieobecność historyków w najważniejszych debatach współczesności.

[Z repozytoriów:] Mówiona historia socjalistycznego miasta. Tychy w zbiorowej pamięci tyszan

Autorki dużo uwagi poświęciły we wstępie na określeniu pojęć „pamięć zbiorowa” i pokrewnych, które stosowane są bardzo niekonsekwentnie. Występujące również w tytule artykułu pojęcie „mówionej historii” nie pojawia się w tekście ani razu.

Jak Wikipedia opisuje Holocaust?

Rudolf Den Hartogh w swojej pracy magisterskiej The future of the Past: A case study on the representation of the Holocaust on Wikipedia, obronionej w lipcu tego roku na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, podejmuje temat definiowania Zagłady w hasłach niemieckiej, holenderskiej i anglojęzycznej Wikipedii.

[Z repozytoriów] Jakiej historii potrzebuje Europa Środkowo-Wschodnia? Szanse historii mówionej

Historia mówiona jest sposobem na zniwelowanie asymetrii występującej pomiędzy pamięcią Europy Zachodniej i Wschodniej. Taką tezę stawia Michał Kierzkowski, poznański historyk, który różnym aspektom historii mówionej poświęcił już szereg tekstów.

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (omówienie)

Czytelnik Modi memorandi. Leksykonu kultury pamięci nie tylko doświadczy przyjemności obcowania z książką elegancko wydaną (szata graficzna jest utrzymana w minimalistycznej, nowoczesnej estetyce) i starannie zredagowaną, ale otrzyma również bardzo dobry przewodnik po tematyce pamięci i studiów nad nią.

[Z repozytoriów]: Edukacja w miejscach pamięci – od reliktu do refleksji

Przeszłość można poznawać, ale przeszłość można też przeżyć, doświadczyć. Możliwość doświadczenia historii, niejako dotknięcia jej, uzasadnia istnienie miejsc pamięci i szczególne ich pielęgnowanie. Grzegorz Żuk podejmuje temat edukacji historycznej praktykowanej w muzeum w dawnym obozie koncentracyjnym na Majdanku.

O edukacji historycznej krytycznie

Historia ludzi. Historia dla ludzi dowodzi, że krytyczne spojrzenie na edukację historyczną jest zadaniem bardzo trudnym: wymaga nie tylko umiejętności rozpoznania wielu jej wymiarów (szczególnie nowych zjawisk w edukacji nieformalnej), ale też pozyskania odpowiednich danych badawczych.

Krótki kurs własności intelektualnej (bezpłatne materiały dla uczelni)

Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła niedawno zestaw materiałów do wykorzystania przy prowadzeniu kursu własności intelektualnej na uczelni.

[Z repozytoriów] Obrazy Holocaustu w internetowych serwisach plików video

Polecamy interesujące artykuły naukowe publikowane w wolnym dostępie w polskich i zagranicznych repozytoriach naukowych.

„Wprowadzenie do historii cyfrowej”: nowe wydanie do pobrania

Zachęcam do pobrania rozszerzonego wydania Wprowadzenia do historii cyfrowej. Nowa cyfrowa wersja zawiera materiały, które nie znalazły się w druku.