Publikacje

Zwrot cyfrowy w humanistyce – publikacja pokonferencyjna

Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet /​Nowe Media /​Kultura 2.0 to publikacja poświęcona nowym teoriom i praktykom badań humanistycznych z nurtu digital humanities. Polecam szczególnie dwa artykuły, pozwalające odpowiednio krytycznie spojrzeć na ideę cyfrowej humanistyki.

Crowdsourcing w humanistyce – raport King’s College London

Crowd-Sourcing Scoping Study. Engaging the Crowd with Humanities Research to raport podsumowujący badanie, którego celem było wypracowanie definicji crowdsourcingu w naukach humanistycznych i społecznych oraz opisanie najpopularniejszych modeli korzystania z pomocy internautów w projektach nauki obywatelskiej.

Pozorna łatwość obrazu: Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne Petera Burke’a

Burke pokazuje, że rozumienie obrazów (fotografii, filmów, etc.) wymaga zaawansowanych umiejętności i dużego nakładu pracy. Kluczowe są często nierzucające się w oczy szczegóły. Analiza amatorska prowadzi do nieporozumień, niezrozumienia i – w konsekwencji – do myślenia ahistorycznego.

Podręcznik archiwistyki społecznej dostępny na wolnej licencji

Ośrodek KARTA opublikował na stronie archiwa.org podręcznik poświęcony tematyce archiwistyki społecznej – oddolnej działalności archiwalnej, skoncentrowanej na dokumentowaniu lokalnej, rodzinnej historii, także historii stowarzyszeń sportowych, artystycznych, edukacyjnych itp.

Historia mówiona na cyfrowo (metody i narzędzia)

Oral History in the Digital Age to portal internetowy przeznaczony dla praktyków historii mówionej, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać narzędzia cyfrowe.

NMC Horizon Report 2012: otwarte zasoby w muzeach

Przedstawiciele instytucji edukacyjnych i kulturalnych współpracujący w ramach New Media Consortium (NMC) po raz kolejny przygotowali raport horyzontalny poświęcony perspektywom wykorzystania internetu i narzędzi cyfrowych w muzeach. Ważnym wątkiem tegorocznego raportu są otwarte zasoby tych instytucji (open content).

Post-Digital Print – The Mutation of Publishing since 1984 (książka do pobrania)

Czy wizje książki muszą być zawsze budowane między drukowaną a elektryczną/elektroniczną formą publikowania? W Post-Digital Print – The Mutation of Publishing since 1984 Alessandro Ludovico spogląda na historię książki i prasy w poszukiwaniu redukujących tę dychotomię projektów artystycznych.

Debates in the Digital Humanities w otwartym dostępie online

Dużą niespodziankę zrobiło dziś wszystkim zainteresowanym cyfrową humanistyką wydawnictwo Uniwersytetu Minnesoty. Debates in the Digital Humanities – wydana niedawno książka będąca ważnym podsumowanie kilkuletniej ewolucji kierunku tego kierunku – została udostępniona za darmo online.

Rzecz w tym, żeby „nie być do końca nerdem”: 3 lata polskiego MediaLabu

8 grudnia odbył się MediaLab Meeting, mający na celu integrację środowiska związanego z działaniami polskiego MediaLabu od 2010 roku (edycje: Chrzelice, Warszawa, Lublin, Gdańsk). Spotkaniu towarzyszył przegląd projektów, realizowanych w ramach działań MediaLabu, a także będących efektem inspiracji, jaką okazała się jego idea.

Prasa historyczna w Polsce

Choć prasa w Polsce przechodzi głęboki kryzys czytelnictwa, zdaje się nie dotyczyć to periodyków historycznych. Duże koncerny medialne z uwagą sondują rynek i inwestują w nowe projekty w tym segmencie.